tilbage

Land Rover Forum  

82218: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (25-05-2009 22:18:39)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 212.27.30.77)
Som det fremgår af "kalenderen" på Reg. SSJs hjemmeside har Faxe Kommune forbudt kørslen på marken.
Begrundelsen er at Landroverkørsel ikke har noget med at drive landbrug at gøre og ikke mindst drevet dertil af ofte og dygtigt klagende jægere personifiseret af en vis "naturformidler" for Dansk jægerforbund, Sydsjælland,
som jeg har været så uheldig at få som genbo for nogle år siden. De mange DLRK medlemmer der også er medlem af Jægerforbundet skal vide at dette er sket for deres
kontigentkroner til DJ.
The good news, der er gode og kvalificerede krafter der arbejder på at få tilladelse til at køre, der kan dog gå
nogen tid.
Og her ved grundlovens tilstundende 160årsdag gik man rundt og troede det var et frit land man levede i!
82223: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (25-05-2009 22:53:30) (svar på 82218)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Hej Verner.

Brug gerne mange gode, relevante argumenter for, at du føler dig uretfærdigt behandlet. Men ikke Grundloven :-)

Både et stort flertal af vore stolte Grundlovsfædre og et utal af fortalere for demokrati, frihed, lighed og retssamfund før dem, var nemlig dengang rimeligt enige om, at retten til frihed ikke er ultimativfor noget enkelt individ, men at den enkeltes frihed naturligvis skal have grænser, som går dér, hvor frihedsudøvelsen krænker en andens frihed.

Kun gennem respekt også for andres interesser kan man tale om harmoni og kollektiv frihed :-)

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT

- som på ingen måde tager stilling til den konkrete problemstilling!
82231: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 07:33:40) (svar på 82223)
Henrik Eisvang #2366, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.164.174.70)
Hej Verner

Meldingen om lukning af marken blev bestemt ikke positivt modtaget i vores famile.
Søren, søn på 10 år, forslog at "vi lukkede Faxe Kommune, for dem kunne vi da ikke bruge til noget".

Marken har igennem mange år været en fast samlingspunkt i reg. SSJ for hele familie. Børnene har hygget sig sammen de voksne, men de har også haft deres egne fornøjelser, såsom leg på parkeret traktor, kørsel med fjernstyrede biler, cykelkørsel i terrænet samt alm. leg i mudderet.

Lukningen rammer derfor både børn og voksne, eller kan vi stadig afholde "børnearrangemnter"?

Hilsen
Henrik
82234: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 08:51:34) (svar på 82231)
Asger Jørnow #7242, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.63.99.158)
I princippet er det kun "motorbanen" der ikke må bruges uden at den er godkendt, så vi kan i princippet godt holde sociale arrangementer på marken.

Der er bare den yderligere hage at marken er landbrugspligtig, og man derfor måske heller ikke må færdes der uden landbrugsrelateret ærinde.

Men der arbejdes i regionen på at få godkendt lejlighedsvis brug.

MVH Asger
82241: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 09:57:00) (svar på 82234)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.54.8.86)
Ifølge Friluftsrådet har Kommunerne pligt til i deres planlægning at udlægge arealer til støjende rekreativ adfærd. Så kan man jo spørge sig selv (og kommunen) hvor man må køre, hvis ikke man må bruge sin egen jord. I vores vedtægter står at man ikke må køre ræs til vores arrangementer, så reelt er det jo bare øvelses kørsel. Så kan man spørge sig selv: "Må man gerne køre med et firhjulstrukket landbrugsredskab"?

Nu er det jo bare rigtig træls at Forsvaret, samtidig med at kommunerne gør dette, skal pålægges af skov og natur forstyrrelsen at de ikke har fri råderet over deres egen jord. Forsvaret har nogle arealer, der er beregnet til at køre terrænkørsel i. Så kunne det jo være rigtig smart om kommunerne, DLRK og Forsvaret gik sammen og fik udlagt forsvarets arealer til støjende rekreative aktiviteter når ikke forsvaret selv bruger arealerne.

Hvad naturen angår, så kan jeg ikke se problemet. Vi slår da ikke noget vildt ihjel (i modsætning til visse andre parter i denne sag).

MVH Jakob Edelvold Scheibye - Der ofte ser kilometer lange kolonner af firhjulstrækkere med bevæbnede mænd med orange hattebånd køre rundt på enge og småveje i nærområdet; men det er der åbentbart ikke noget galt mad at jægerne gør:-(
82255: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 15:40:39) (svar på 82234)
Peter Posgaard #5311, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 77.233.241.100)
Nu er det vel på et eller andet plan en "landbrugsmaskine" der bruges på marken:)
82236: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 08:52:43) (svar på 82231)
Roberto Petersen #7754, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 62.66.173.155)
Hej Verner. trist at høre at marken er lukket, det er snart ik mange steder man kan få lov til at slå firehjulstrækket til mere.
Men lukker en komune et sted som dette må de da kunne stille noget andet til rådighed.

Og så kan man ikke lade være med at tænke på hvor mange blyhavl der stadig ligger i naturen rundt omkring, for ik og tale om tomme patronhylstre i plast.
Men jagt er der altid plads til, og ikke noget ondt i det, men en hobby som at køre med en firehjulstrækker er bestemt ikke in, og der er bestemt heller ik plads til det i Danmark.

håber at i får en god løsning, hurtigst muligt.

Med venlig seriehilsen.
82237: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 09:04:43) (svar på 82223)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
Nej, det er desværre ikke et frit land. Jeg ved ikke om et sådan findes, eller hvis det gør, om jeg ville bo i det. Vi har nok privat ejendomsret i Danmark, men når det kommer til jord, så er der en plan for hver eneste kvadratmeter. Der er landzone og byzone og industrikvartere, boligområder osv. Dette for at enhver ikke bare kan smække en fabrik eller en boligblok eller noget andet, feks en motorbane for den sags skyld, op hvor det passer dem. Altså lige med mindre man hedder Dansk Supermarked/Maersk og vil overtræde planloven og smække et megavarehus op hvor det passer en, så for man lov! Alle andre skal have tilladelse. Så er det så en gang imellem nogen (os) der kommer i klemme, fordi en eller anden rigid krakiler kan stå med loven og lokalplanen i hånden og sige med skinger stemme "Det må du ikke" Det samme gør sig vist gældene ved mange arrangementer i grusgrave o.lign. Ejeren har umiddelbart ret til at grave grus, ikke til arrangere og afvikle motorløb. Den tilladelse skal indhentes. Så megen terrænkørsel kan foregå så længe ingen har ondt i rø... Men det får de nemt.

Vi har, som det også fremgik i tråden om Land Rover i Politikken nedenfor, lidt et imageproblem. Firehjulstrækkere er i forvejen blevet syndebuk for hele verdens overproduktion, og når så vi vil ud i terrænet så ser mange mennesker en idyllisk natur, hvor der kun er grønne træer og fuglesang, der pludselig forstummer i brølet fra en flok vilde monstertrucks, der forcerer igennem al den pæne natur og efterlader et månelandskab. Beklager men sådan er det.

Der nævnes noget med børneaktivitet. Det er måske en vej at gå. Præcis som det gode initiativ med kræftramte børn. Kan vi lave et stykke solidt ungdomsarbejde, og få nogen lømler fra gaden og blive kendt på det og samtidig vise at vi netop ikke brøler tværs igennem botanikken med vildtet skræmt fra vid og sans foran os, men tager vare på naturen, og slet ikke støjer, så kan vi måske få kommuners tilladelse til at køre på steder som Verners mark og andre steder. Spørgsmålet er om der er velvilje i klubben til den slags arbejde, for det tager tid!

Beklager det blev lidt langt. Men tænk over det.

Hilsen Niels
82238: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 09:14:55) (svar på 82237)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 194.239.76.58)
NB: Lige for at præcisere: Mente naturligvis at mange mennesker "ser for sig", dvs. forestiller sig at vi er en flok vilde motrbøller, ikke at de faktisk oplever det. Det håber jeg i hvert fald ikke.

-Niels
82254: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 15:25:28) (svar på 82237)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Hej Niels Erik.

Du er jo selv belæst og lærd og forstår netop konflikt og balance mellem lov og ret, frihed og tryghed, kan jeg se :-)

Til supplement for dine kommentarer om diverse "planer" vil jeg derfor blot supplere med, at man skal erindre, at når der tales om lovgivning, bekendtgørelser, kommunale anordninger, lokalplaner m.m., så findes der både dé, som der iflg. sit indhold kán dispenseres fra, og dé, som der ikke kan dispenseres for. Kun førstnævnte kan det betale sig at diskutere, for er sidstnævnte tilfældet, kan kommunen være nok så enig uden at kunne gøre noget. Og i førstnævnte tilfælde skal man huske lighedsgrundsætningen, som er MEGET væsentlig at tage med i betragtningen, når/hvis en dispensation skal komme på tale. Eller når/hvis en regel skal ændres.

Og så er vi jo henne ved, at når man ikke kender sagens detaljer, kan det end ikke betale sig at lufte sin harme. I hvert fald ikke at rette den mod kommunen, før man ved, hvad de kan og må. Hvilket jeg i øvrigt heller ikke finder, at du gør :-)

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
82265: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 20:30:29) (svar på 82254)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 77.213.227.76)
Hej Søren

Ja nu er det ikke fordi staten har spildt en længerevarende uddannelse på mig at jeg ved lidt om emnet. Jeg er gift med en byplanlægger, og hører ofte om problemer der minder om dette. Det er sandt at jeg ikke kender den aktuelle sag, men ud fra de oplysninger Verner giver kan man jo godt komme med et par gennerelle betragtninger.

Såvidt jeg ved kan kommunen godt give tilladelse til at der etableres "motorbane" eller i hvert fald "lejlighedsvis kørsel" Det som det handler om er at overbevise kommunen om det almentnyttige formål, for det er ganske rigtigt som det nævnes, at vi har også lov til at være her, præcis som moto-cross baner og skydebaner.

Jeg ved godt at mange mener at kommunale embedsmænd er vrangvillige, dovne og genstridige, men sandheden er at der faktisk kæmpes for at der især kan oprettes motocross baner, netop fordi kommunerne ved at man da når ud til en gruppe unge man ellers ikke får aktiveret. Motocross er bare enormt støjende og møder utrolig stor modstand fra lokalsamfundene. Og en kommunal teknikker kan ikke skelne mellem en firehjulstrækker og en motocross cykel "Motorløb i terræn larmer" Sådan tænker de på kommunerne. Tro mig! Når vi så samtidig har et problem i den brede offentlighed, som ovenfor beskrevet, så er det det bliver svært. Derfor mener jeg at ungdomsrbejde kan være vejen frem til større forståelse.

Dermed ikke sagt at ikke også jeg begræder lukningen af Verners mark. Som sagt før, meget kan lade sig gøre sålænge ingen har ondt bagi. En god regel er at "gå stille med dørene" når man har fundet et sted at køre, for dette land er fyldt med mennesker der ikke har andet at give sig til end ud af egen selvretfærdighed at finde ud af hvornår andre overtræder reglerne. Desværre.

Hilsen Niels
82267: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 21:24:59) (svar på 82265)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 87.116.51.73)
Hej

Ungdoms arbejde i DLRK det har jeg for 3 år siden prøvet at få gang, da var der ikke megen opbakning.

Men det ville da være dejligt om vi kunne få gang i det nu, blot lidt sørgeligt at der skal den slags til før folk får lettet r....

Jeg er parat og jeg kender mindst en mere der er klar.

Med venlige rover hilsner

Ole
#493
82263: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 19:12:53) (svar på 82237)
Claus Jørgensen #4096, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.166.142.80)
Hej Niels Erik..

Det sidste du nævner i dit indlæg, er jeg fuldstændig enig med dig i..Jeg har før nævnt i div tråde. Det er vores omdømme der skal gøres bedre. Tænk jer engang hvis det blev dårlig stil at skrive noget som kunne "fornærme" dlrk...Man høre jo ikke meget miljø-kritik af racerløb..Det ville være synd for jason og Tom er folkeje, så ham piller viheller ikke ved. Kræfteramte børn er super, men der er flere ting vi kan gøre. Som du selv siger, så koster det tid. Der er sikkert mange gode idéer derude. De skal bare på bordet.....

Claus

Tro flytter bjerge, resten kan du flytte med en Land Rover....
82233: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 08:48:00) (svar på 82218)
Kim Sjørslev (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 92.241.209.200)
Kære Verner

Har du prøvet at gå ned til din genbo med et par øl i hånden for at høre hvad hans problem er, jeg kan godt forstå ham, hvis i kører den første weekend i oktober eller den første weekend efter den 16 maj, men ellers plejer de fleste jægere at være til at snakke med. Det kan jo være at i kunne blive enige om at fordele weekenderne således at i ikke forstyrrer hinanden i jeres fritidsinteresser.

Med landrover/jæger hilsner

Kim Sjørslev
82235: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 08:51:36) (svar på 82233)
Steen Hansen #7885, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.61.162.245)
Når først komunen er begyndt at brumme er løbet desværre nok kørt, uanset hvor enige naboen og Verner bliver
Steen
sIIa
82247: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 11:58:12) (svar på 82233)
Keld Gunnar Harder Andersen #1582, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 83.92.156.162)
Hej Kim
Nej, her forstår jeg det da slet ikke. Verners grund er en "naturgrund" hvor der vil gemme sig en del vilt, så netop på disse dage, må jægerene da være glade for at vildet bliver jaget op og sendt over til dem.

Rover hilsen Keld
ps. jeg er også jæger.
82240: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 09:55:46) (svar på 82218)
Bo Paaske #3526, reg. nsj (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 212.88.65.236)
Hej Verner

Jeg syntwes at det er ærgeligt med nedlukningen,jeg håber at det kommer op og "køre" igen

Lad mig lige citere Niels Hausgaard

"Vi har ytringsfrihed ja ja.... altså bare det er Inde for visse rammer"
"Vi har ejendomsret ja ja.... altså bare det er inde for visse rammer"

læs det med ironi og et smil på læben

BO
- der stadig synes at turen til sverige var kanon fed
82246: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 11:44:52) (svar på 82218)
Mads Bak Petersen #5391, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 87.59.69.189)
Hvorfor skal det være så svært at have en fritids interesse der ikke lige passer ind i systemet. Det bliver bare værre og værre. Jeg ville ønske at der var nogen politikere der snart står frem og støtter minoritets grupper som os. Der må da være nogen man kan stemme på der forstår vores situation. Jeg håber de vågner lidt op i Faxe kommune og tager et par større sko på, de andre må klemme gevaldigt. Det gør gummistøvlerne åbenbart også hos Dansk jægerforbund.

Mvh

Mads
82256: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (26-05-2009 18:28:29) (svar på 82246)
Jan Donderboss (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 92.241.209.107)
Spænd da en lille harve bag roverne ,så må det jo være ok ,der står vel ingen steder hvor mange traktore der må bearbejde din jord!
Citat, en landrover er et landbrugs redskab, der kan kører på vejen. Skal ikk ytre mig om hvem der har udtalt dette ,men sagt det er det
82317: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 12:05:17) (svar på 82218)
Michael Guldmann Petersen #8171, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.48.238.90)
Hej alle,

Hvor er det trist, at "Verners Mark" er lukket ned for arrangementer!

Blot for at sætte tingene i rette perspektiv, så kunne jeg ønske at få præciseret om Danmarks Jægerforbund har en hånd med i dette, eller om det blot er en oplysning om "modpartens" erhverv? (Jeg er ivrig jæger, medlem af DJ OG glad LaRo ejer!)

Omkring lejlighedsvis "forstyrren" på et terræn i forhold til vildtet, så tvivler jeg meget på, at det har nogen som helst fortyrrende effekt, bortset fra den dag arrangementet pågår. Der lever gode vildtbestande i mange bynære og befærdede områder i DK!!! (Omend det næppe er relevant i forhold til denne sag??)

Ser frem til at der kommer en positiv afklaring på denne sag, så region SSj igen kan benytte sig af Verners gæstfrihed.

Venligst
Michael
82341: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 18:37:32) (svar på 82317)
André Elsborg #7980, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 83.91.14.180)
"Tænker lige lidt højt" Kunne man ikke i hver region
finde et stykke jord et sted hvor kommunen vil tillade at det bruges til L-R Off Road kørsel og så enten leje det eller endnu bedre købe det. og så lad os medlemmer fra den enkle reg. finansiere det (Kommer der så folk fra andre reg. eller i andre bilmærker kan de jo evt. lægge et lille symbolsk beløb i den lokale reg. kassen)

Mvh: Andrê (7980) Reg. Øjyl
82343: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 19:05:06) (svar på 82218)
Henrik Madsen #5343, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 77.212.185.51)
Håber du får held med at åbene den op igen.

Som så ofte før, er jægerne et folkefær der mener at have ene ret på Danmarks natur (Jeg har selv masser af jæger i familie og omgangskreds).

Nu er jeg med i en milsim forening og vi har ofte brugt forsvarets terræner da de private terræner ikke kan leje til os, da jægerne allerede har betalt 100000kr for jagten på 50ha mark og lidt skov.

I Januar blev Oksbøl øvelses terræn lukket for os, da de ville "skåne" dyrevildtet.
Nu har vi så fået åbnet det igen, da det kom frem at en eller anden derover vist må have plejet egne interesser, da lejeren intet have hørt om sådanne tiltag.

Jeg er for jagt, men ikke mange jæger.
82346: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 19:20:30) (svar på 82343)
Michael Guldmann Petersen #8171, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.48.238.90)
Inden dette går hen og bliver en diskussion, som handler om jægere og deres gøren og laden, pengeforbrug, osv osv (Lad os endelig tage den seperat, men så skriv mig direkte), så vil det være rigtig godt at få afklaret, hvad Danmarks Jægerforbund og det faktum, at "klageren" er ansat dér, har med sagen at gøre? Min antagelse er, at der er en privat sag, som strengt taget intet har med mandens erhverv at gøre...men derfor mit spørgsmål.

Skulle DJ, imod forventning, have noget med dette at gøre, så vil jeg MEGET gerne følge op i den retning, da jeg som medlem må kunne søge indsigt:-)

Venligst
Michael
82350: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 20:24:23) (svar på 82346)
Henrik Madsen #5343, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 77.212.185.51)
Enig, kunne bare ikke ladevære, da det jo er et tilbagevendne problem,... desværre.
82352: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 21:17:05) (svar på 82350)
Johny Schou #7499, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 77.213.201.67)
Til alle

Læs og tænk venligst over Forum's retningslinier inden I skriver indlæg.

Mvh IT-udvalget
82358: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (27-05-2009 23:03:51) (svar på 82352)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.252.247)
Reg. SSJ kan bryste sig med at rumme 3 militære øvelsesterrænner og indtil for 10 år siden kunne vi (næsten) vælge og vrage. GHR, Næstved fik så en jagtivrig chef, herefter fik vi ubegrundede afslag på ansøgninger om kørsel, de to andre øvelsesterrænner ligeså, dog afslag m. grund og da det blev småt med grusgravadgang, blev "marken stillet til rådighed. For 6-8 år siden kom der henvendelse om pålæg at stoppe kørslen fra den daværende Haslev Kommune. Baggrunden var en "anonym" klage. På det tidspunkt var "naturformidleren" netop flyttet til Enghaven, og jeg var ikke bekendt med hans hverv i DJF, tværtimod bildte han mig ind at han var malermester i
København, iøvrigt har han også et andet hverv. Herfor mistanken at der handles på jægernes vegne, så ideen om to
pilsnere KS, er end ikke med på listen over løsningsmodeller, intet er mig mere fjernt; det hører med at der er et kraftigt jagttryk herude.
Men som sagt er der kompetente krafter igang med at ansøge om genåbning af kørsel.
Vejen frem er nok terrænkøbsfonden i DLRKregi så lignende stop undgåes.
82363: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 07:13:46) (svar på 82358)
Michael Guldmann Petersen #8171, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.48.238.90)
Tak for afklaringen Verner, som jeg forstår derhen, at det er naboens klage, der har forårsaget lukningen og at det intet har med Danmarks Jægerforbund at gøre.

Syntes det er rigtig trist, at der virkelig vandres lange marcher i MEGET små sko, når jeg samtidig selv ikke kan få øje på interessekonflikten, som der antydes; jægere vs. LaRo terrænkørsel. Som tidligere nævnt, så mener jeg ikke, at en månedlig køredag på nogen måde kan have en negativ indvirken på vildtets trivsel... Vores kørsel i terræn efterlader kørespor, men både Verners Mark og de militære arealer har været afsat til netop den type aktiviteter, men det er velsagtens ikke dét, der er begrundelsen for lukningen.

Det glæder mig meget at der arbejdes intenst og kompetent på at få genåbnet for kørsel på marken..det manglede da bare!

Venligst
82370: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 08:51:47) (svar på 82363)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Hej Michael.

Det har - ganske berettiget - ligget dig på sinde at få afklaret, hvorvidt Danmarks Jægerforbund uberettiget har været under "anklage" i denne sag.

På samme vis bør man vel tage forbehold for Faxe Kommunes rolle i sagen, indtil man kender fakta, og ikke - evt uberettiget - skyde efter nogle dér.

Jeg ved godt, det ikke er populært her på forum, når man ikke bare "løber med", men jeg vil alligevel gerne påpege, at uanset hvilken interesse, man synes, man måtte have i et tilfælde som dette, så ér der nogle formalia, der skal overholdes, og nogle grænser, der ikke kan overskrides. Det handler ikke om at gå i små sko, for når først en sag ligger på kommunens bord, så SKAL de køre den efter reglerne. Giver reglerne mulighed for, at der kan anlægges et konkret skøn, så kan dette diskuteres, men beror en afgørelse på objektive kriterier, eller på skøn, der er begrænset af lighedsgrundsætningen, så nytter det ganske enkelt ikke noget at skyde efter kommunen. Så KAN de ikke behandle sagen anderledes end disse begrænsninger byder, hvor træls det end måtte være...

Der kan herunder læses om - og findes link til - regler og formalia, som jeg baseret på notitsen på Region SSJ's hjemmeside umiddelbart formoder, ér de, den omhandlede sag er omfattet af:

http://www.faxekommune.dk/Teknik%20Miljoe%20Bolig/Natur%20og%20Miljo/Virksomheder/Listevirksomheder.aspx

Brugbart er materialet dog først, når man kender sagens samlede omfang, den (gennem adskillige år tilsyneladende) førte korrespondance, herunder med høring o.s.v., og det er det vel ikke mange her på forum, der gør? I mellemtiden er det meget naturligt at lufte sin harme. Men ikke nødvendigvis retfærdigt, når man lufter den mod nogle bestemte. Og dét, uanset om det måtte være en konkret person eller kommunen.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT

- som stadig ikke tager stilling til sagen, men blot prøver at forklare nogle sammenhænge.
82372: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 09:07:50) (svar på 82370)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Kan også udtrykkes (kort) som herunder - saks'et fra en tilfældig offentlig forvaltning:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

For offentligt sagsbehandling gælder forvaltningsrettens almindelige regler, herunder princippet om lovmæssig forvaltning og en række uskrevne retsprincipper.

Princippet om lovmæssig forvaltning betyder, at myndighedernes afgørelse ikke må være i strid med lovgivningen samt, at afgørelsen skal have hjemmel i en lovbestemmelse. De uskrevne retsprincipper, som er opstillet i retspraksis, er:

1. Grundsætningen om magtfordrejning, dvs. det forhold, at forvaltningen ikke må varetage usaglige hensyn.
2. Den almindelige forvaltningsretlige lighedsgrundsætning om, at der ikke må ske usaglig forskelsbehandling.
3. Princippet om pligtmæssigt skøn, dvs. det forhold, at når der ved lov er overladt myndigheden en forpligtelse til at foretage en individuel vurdering i den enkelte sag, kan forvaltningen ikke undlade at inddrage relevante saglige hensyn i den skønsmæssige vurdering.
4. Proportionalitetsgrundsætningen, dvs. det forhold, at indgrebet ikke må være videregående end formålet tilsiger.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Som det ses, er hjemmel og saglighed to meget bærende garanter for "rigtigheden" af offentlige afgørelser. For at sikre, at hensynet hertil varetages optimalt, går temmelig megen kommunikation, med både høring, høringssvar og meget andet altid forud for en given afgørelse.

Kan mangel på hjemmel eller usagligt hensyn påvises, står man stærkt. I modsat fald noget svagere jfr. ovenfor.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT


82374: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 09:28:12) (svar på 82370)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.191.240.38)
Jo Søren, det har du muligvis ret i, men det skal jo ikke udelukke, at man som borger sætter sig op mod love og regulativer, uanset hvem der har lavet disse.
Fordi et regulativ findes, er det ingen der kan sige at det er korrekt.
Det er kun korrekt for dem som har haft flertallet og magten til at gennemføre det, hen over hovedet på mindretallet.
I det øjeblik mindretallet kan samle opbakning fra tilstrækkeligt mange, er regulativet ikke længere korrekt, og da må det indskrumpede eller forsvundne flertal bøje sig.
Endvidere har man set at love og regulativer er gennemført på forkert grundlag og senere omgjort, f.eks. som følge af folkelig protest. Det er jo også i historien set, at regulativer er indført og farvet af magthaverens private interesser.
Hvis man vil have noget omgjort, er man altså nødt til at råbe op, som f.eks. med gulpladesagen for nylig! :-)
Skælder man en embedsbede ud for noget idioti vedkommende pådutter borgere, må han gå videre op i systemet med borgerens misnøje.
Det ses jo også at embedsbeder fejlfortolker og tager forkerte beslutninger.

mvh
Knud, med anarkistiske tilbøjeligheder, samt manglende respekt for vilkårlig forvaltning! :-)

82376: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 09:34:37) (svar på 82374)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Hej Knud.

Jeg er faktisk helt enig med dig i dine betragtninger og kommentarer :-)

Man skal blot huske, at man ikke må rette sin vrede mod dén, der blot passer sit job, som det passes skal. Men selvfølgelig må man gerne bede ham bringe beskeden videre til de politikere, der har mulighed for at påvirke reglerne til en evt. ændring.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT82381: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 11:14:28) (svar på 82376)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.191.240.38)
Det er klart, at man slet ikke skal overfuse picolinen eller den flinke telefondame, men når man ind til embedsbeden, der tager egne, forkerte fortolkninger i brug, fortolkninger der oven i købet er farvet af egne holdninger, ja så må jeg ytre mig i uomtvistelige vendinger.
Det skete jo ofte tidligere i salig SBI's hang til magtbrynde, hvor synsassistenten fremturede i direkte forkerte afgørelser i sager, han ikke havde den fjerneste indsigt i.
Således er jeg ikke helt overbevist om, at den kommunale embedsbede ved Faxe Kommune har siddet med en hel uvildig kasket, i afgørelsen mht til Verners Mark.
Om ikke andet er det i dag ulig lettere at give en "autoriseret og godkendt naturelsker" ret, frem for den "energifrådsende, støjende og sikkert voldspotentielle" almue, der i forvejen har meget lav status på Parnasset.

Under alle omstændigheder ville jeg på ingen måde overhovedet acceptere en sådan afgørelse, hvis jeg skulle komme i en sådan situation som Verner nu står i.

mvh
Knud, der ikke altid tror på det bedste i alle embedsbeder.
82384: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (28-05-2009 12:35:00) (svar på 82381)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Knud, med mindre, du ved noget helt konkret og har nøje indsigt i sagen, så er sådan noget som det der jo det rene gisning og gætværk. Og ukvalificeret som sådan, uanset om det rammer rigtigt eller forkert. Ja, undskyld mig.

Jeg kunne bedre li' dit første indlæg :-)

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
82424: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (29-05-2009 17:40:40) (svar på 82218)
Henrik Petersen #1318, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 80.198.78.201)
Jeg tror at vi alle krydser fingre, for en god løsning med "marken".
Jeg skal ikke her gå ind i debatten men oplyse at der i øjeblikket er positive bølger mht. militær-terræner her i region sydsjælland. Som det ser ud nu, har jeg fået Kulsbjerg/GHR til LARO 2010, så der er håb endnu....(Ja vi er igang) ;-)
82441: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (29-05-2009 23:08:09) (svar på 82424)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.238.65)
Systematik ell. blot en "gal" mands værk? Når merbemeldte
"naturformidler" fra dag 1 klager til Haslev kommune, ikke
over støj, men at der køres firehjulstrækkere på marken,
taler usandt om sin identitet og uopfordret meddeler at "når i skal køre på marken d. 7/6 så kommer politiet derud" så er det ikke bare en gal mands værk, så er det systematik som andre står bag, DSB er det næppe.
Til min specielle ven SR som mener sig den sande forklarings fakkelbærer; når det gælder det offentlige SR,
så er det hverken nemt, enkelt eller ligetil.
Jeg har flere gange kontaktet Miljøstyrelsen og spurgt vedr. kørslen på marken, at der køres i indr. biler,
1 til hveranden måned dvs. flere end 5 gange om året osv.
Pr. Email er der af en navngiven jurist meddelt der ikke er noget odiøst i det og der nævnes intet om godkendelsespligt dog henvises til at spørge den lokale kommune; spørges der her svares "det er godkendelsespligtigt med henvisning til, jo, miljøstyrelsen"
Hurdlen i det er at Faxe Kommune vil have marken rubriceret som motorsportsbane og køreteknisk anlæg hvilket bringer det ind som "listevirksomhed" Betegnelsen
"listevirksomhed" er naivkommunal betegnelse for særlig
forurenende virksomheder, eks betonknuserier m. støv og støjgener, olieraffinaderier med fare for olieudslip mv.
og så motorsportsbaner m. kraftige støjgener, ikke mindst på træningsdage, her mener jeg ikke vores kørsel på marken hører hjemme, men som sagt er der kompetente krafter igang men at få genåbnet for kørsel på marken; vi må se hvor det ender.
Og så er det lækkert at HMP i denne formørkede stund er ved at åbne mulighed for at Reg. SSJ kan byde til LA 2010 på Kuldsbjerg.
82442: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 00:13:11) (svar på 82441)
Michael Steen Nielsen #0878, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 88.83.27.54)
Jeg synes faktisk at hovedbestyrelsen skal kontakte danmarks jægerforbunds ditto og få en snak med dem. Offenligt set er vi lige upopulære, så ingen vinder med dette. Alle er bedst tjent med at finde en ordning hvor vi samarbejder. Kan dette ikke lade sig gøre, så må vi tage det derfra.
mvh Michael
82448: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 08:49:27) (svar på 82441)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Kære Verner.

Du har nu for første gang i denne tråd bidraget med en smule, relevante, konkrete oplysninger til sagen. Tak for det. Jeg kan nu se, at de regler (om listevirksomheder), som jeg linkede til ovenfor, vár de omhandlede.

I fortsættelse heraf vil jeg dog gerne understrege, at jeg ikke mener at ligge inde med den sande forklaring. Læs venligst mine indlæg. Jeg tager på ingen måde stilling, blot prøver jeg at forklare lidt om, hvordan sådanne ting foregår, og hvorfor det ikke bare nytter at skyde med spredhagl både til højre og venstre, uden at vide, om det er rette mål, man skyder efter, og uden ISÆR at give andre mulighed for at vide det. Det er dét, der er min pointe. Lad dog være med at blive "uven" med enhver, der ikke er enig med dig, det fremmer garanteret ikke din sag.

Din sag vil og kan jeg stadig ikke tage stilling til. Men jeg vil fortsat gerne henlede til mine kommentarer om, hvorfor sådan noget ikke bare altid er så nemt, som man selv synes, det burde være. Og hvorfor det for en kommune nogle gange kan være umuligt at gøre anderledes, uanset at de endda ikke nødvendigvis selv synes, det fører til den optimale løsning.

Og så synes jeg, det er ukønt, når du spreder anklager mod en (næsten) navngiven person i det omfang du gør. Det er efter min mening ikke i orden.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT

- som synes, specielle venner er noget særligt. Og som tænker, om man mon nogensinde har smagt Viborg Øl i Faxe? Ellers tager jeg et par stk. med næste gang, jeg kommer på de kanter. Hvordan passer vejen ruten Kbh -> Fensmark -> Storebæltsbroen med geografien?

82450: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 09:03:00) (svar på 82448)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
PS:

Verner, du bliver også nødt til selv at sætte dig ind i sammenhængen.

Betegnelsen "listevirksomhed", og de formalia, der skal overholdes i relation hertil (herunder bl.a. at man skal ansøge for at få tilladelse) er IKKE en naiv kommunal betegnelse, som du beskriver det, men derimod alt sammen noget, der fremgår helt konkret af en bekendtgørelse fra Miljøministeren. En bekendtgørelse, der er udstedt i medfør af Lov om Miljøbeskyttelse.

Se link via mit ovennævnte link.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT

82458: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 11:10:02) (svar på 82450)
Knud Torp Madsen #3283, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 94.191.255.242)
Søren, tillad mig i al fredsommelig venlighed, at påpege, at dine indlæg meget let kan opfattes, som om du opfordrer til ukritsk falden på maven for enhver offentlig myndigheds påbud og afgørelser.

Mange af de utalrige bestemmelser, regulativer, love, bekendtgørelser osv offentlige beder dækker sig ind under, er mange gange vedtaget med helt andre intentioner, end det de nu fortolkes til at kunne bruges til, og er måske indført som følge af en eller anden smal interesseorganisations dygtige lobbyvirksomhed, uden folkelig opbakning endsige kendskab.
I denne kategori finder man i vor tid alle mulige og umulige miljøfreaks, med mere eller mindre ædelmodige og/eller naive dagsordner.
Bare man påberåber sig miljø, får man straks en kæmpe opmærksomhed, berrettiget eller ej.

Historien er jo desværre spækket med beretninger om, at ikke alle magthavere. f.eks. inkvisitionen, Stalin, Hitler, Pol Pot og mange andre notabiliter, var jo også overbeviste om at de regulativer, de indførte var rigtige for deres embedsbeder at agere ud fra.
Franz Kafka har så udmærket beskæftiget sig med emnet i nogle skrifter, der har vakt eftertanke hos anarkistiske elementer som undertegnede. :-)

Jeg synes bestemt, at man skal kæmpe imod den helt igennem vanvittige magtbrynde, som Verner er udsat for. Det er da for fanden hans ejendom, som han betaler skatter og afgifter o.m.a. for at eje, og om det er traktorer eller 4x4, der kører på marken, er for mig svært at se forskel på.

Var det mig der var i samme situation, ville jeg helt sikkert være eksploderet, bogstavelig talt, i afsindigt og ubændigt raseri.

mvh
anarkisten Knud!
82461: sv: sv: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 11:47:49) (svar på 82458)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Knud, nogle mennesker synes næsten altid at have problemer med det offentlige; kommunen, skattefar, politiet, synsmanden eller andre myndighedsrepræsentanter, ja og i langt mindre omfang sågar også med en hovedbestyrelse for en landroverklub. Andre har det sjældnere. Det er da også pokkers uheldigt, at det skal være så ulige fordelt, om man altid møder venlige eller uvenlige repræsentanter for etat o.l.... ;-)

Tillad mig i al fredsommelig venlighed at påpege, at det faktisk er for din og min og vores alle sammens skyld, at der er nogle bestemte måder, det offentlige skal løse konflikter på. Det er bl.a. det, der ligger i begreberne retssikkerhed og retsstat og alle afledte principper heraf. Begreber og principper, man skal huske, der ikke kun er skabt for beskyttelse af éns egne interesser, men også for naboens.

Embedsmændene på kommunen er ikke politikere, og det er politikere, man skal tale med, hvis man skal have reglerne ændret. Embedsmænd skal blot forvalte reglerne. Og hvis der f.eks. står, at man skal skrive en ansøgning for at få en tilladelse, så kan man altså ikke få en tilladelse uden at skrive en ansøgning. Det er egentlig rimelig logisk, er det ikke? I hvert fald er det urimeligt og uberettiget at skælde ud på de, der ikke kan gøre anderledes.

Slutteligt vil jeg skrive som jeg har gjort før i andre sammenhænge; f.eks. når to medlemmer har været uenige i en handel: Så længe en sag ikke er fuldstændig oplyst her på forum, er ingen af os, hverken dig, mig eller andre, kompetente til at forholde os til den. Det kræver fuld indsigt for at kunne tage stilling til, hvad der er rimeligt/urimeligt eller rigtig/forkert. Hvilket har været min pointe allerede ovenfor, vil du kunne se.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT82449: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 08:49:28) (svar på 82441)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.93.125)
Kære Verner.

Du har nu for første gang i denne tråd bidraget med en smule, relevante, konkrete oplysninger til sagen. Tak for det. Jeg kan nu se, at de regler (om listevirksomheder), som jeg linkede til ovenfor, vár de omhandlede.

I fortsættelse heraf vil jeg dog gerne understrege, at jeg ikke mener at ligge inde med den sande forklaring. Læs venligst mine indlæg. Jeg tager på ingen måde stilling, blot prøver jeg at forklare lidt om, hvordan sådanne ting foregår, og hvorfor det ikke bare nytter at skyde med spredhagl både til højre og venstre, uden at vide, om det er rette mål, man skyder efter, og uden ISÆR at give andre mulighed for at vide det. Det er dét, der er min pointe. Lad dog være med at blive "uven" med enhver, der ikke er enig med dig, det fremmer garanteret ikke din sag.

Din sag vil og kan jeg stadig ikke tage stilling til. Men jeg vil fortsat gerne henlede til mine kommentarer om, hvorfor sådan noget ikke bare altid er så nemt, som man selv synes, det burde være. Og hvorfor det for en kommune nogle gange kan være umuligt at gøre anderledes, uanset at de endda ikke nødvendigvis selv synes, det fører til den optimale løsning.

Og så synes jeg, det er ukønt, når du spreder anklager mod en (næsten) navngiven person i det omfang du gør. Det er efter min mening ikke i orden.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT

- som synes, specielle venner er noget særligt. Og som tænker, om man mon nogensinde har smagt Viborg Øl i Faxe? Ellers tager jeg et par stk. med næste gang, jeg kommer på de kanter. Hvordan passer vejen ruten Kbh -> Fensmark -> Storebæltsbroen med geografien?

82452: sv: sv: sv: sv: "Verners mark" lukket af Faxe kommune. (30-05-2009 10:02:48) (svar på 82449)
Ebbe Tetsche-Rasmussen #7728, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.58.147.48)
Ikke for at hverken tage stilling eller noget i denne debat. Men jeg kan ikke helt forstå det med Faxe kommune...

Hvis der ikke drives reformafgrøder dvs afgrøder der søges tilskud til. Plejer man at kunne udlægge sit areal til natur eller lignende (om så man kan kalde de mange huller små vandhuller og bakker det ved jeg ikke)på ejendomm under 5,5 hektar (kender ikke dit totalareal Verner)

Men hvis man så ser bort fra dette. Har man til enhver tid lov til at anlægge et besigtigelsesspor (læs markvej) rundt om og igennem sit areal. Så til sociale sammenkomster kan det vel ikke være værre med række LR produkter på et spor, end når vi bønder holder i baner og besigtiger marker hos hinanden....

Trist at verden skal styres af folk der er sig selv nærmest og ikke kan tolerer andres hobby. Skud fra skoven i morgentimerne og lerdueskydning kan også være lidt trals.

Håber at der igen en dag må køres på Vernes Mark

Hej