tilbage

Land Rover Forum  

Index
128568: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (02-12-2012 21:48:27)
Ulrik Christensen #8780, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.218.156.246)
Kan desværre ikke huske hvordan man lige betaler kontingent (ved faktisk ikke om jeg har tilmeldt det PBS) men håber der kommer en påmindelse med instruktioner :) Skulle nødig blive meldt ud jo.

Ulc
Index
128570: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (02-12-2012 22:30:22) (svar på 128568)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Der kommer et girokort med posten. Vistnok her inden jul. Og så er betalingsfristen 31 januar.

Mvh Niels
Index
128579: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (03-12-2012 09:06:11) (svar på 128570)
Ulrik Christensen #8780, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 212.130.22.2)
Goody, så husker jeg det nok :)
Index
128604: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (03-12-2012 19:21:04) (svar på 128579)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Og der kommer ikke nogen påmindelse, eller rykker, ved for sen indbetaling.
Mvh.
Martin
Index
128608: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (03-12-2012 23:37:37) (svar på 128604)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 90.184.198.27)
...Men vi kan jo se i referatet fra halvvejsmødet, at man måske kan regne med at blive hvervet igen hvis man ryger ud, for klubben ønsker at begynde at hverve medlemmer.

Jeg tænker at det måske ville give mere mening, hvis vi begyndte med at prøve at minde medlemmerne om at de evt. har glemt at betale, hvis det skulle ske.

Referatet kan i øvrigt indtil videre fås ved at henvende sig til mig via email.

MVH Jakob Edelvold ScheibyeIndex
128609: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 02:02:20) (svar på 128608)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Ingen grund til at være sarkastisk Jakob.
I lederen, i Oasen er der jo gjort opmærksom på, at kontingentindbetalingen nærmer sig. Dernæst kommer indbetalingskortet.
Og ansvaret for, at vi får betalt kontinget er og bliver vores eget.
Der er ingen som helst grund til at gøre det til klubbens ansvar.
Og så er der jo lige det lille "aber dabei", at det er frivillige folk der sidder og administrerer klubben. Det er ikke betalt arbejdskraft, som man bare kan sætte til at skrive rykkerbreve.
Og endeligt, blev emnet jo også diskuteret på Landsrådet 12, som du deltog i, hvor der var bred enighed om, at det var det enkelte medlems ansvar at betale kontingent og ikke klubbens.
Men det står jo enhver region frit for, at lave sin egen kontingentkampagne

Mvh.
Martin
Index
128610: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 06:26:08) (svar på 128609)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.116.63)
Hvis du har tilmeldt kontingentbetaling til PBS, fremgår det af den månedlige betalingsoversigt, dvs. for januar 2013.
Har du ikke tilmeldt dig betalingsservice, får du et girokort tilsendt.
Skulle modtagelsen glippe, kan du blot indbetale beløbet på klubbens konto med tydelig angivelse af medlemsnr. plus dit navn og adresse.


§ 4 KONTINGENT

a) Kontingentets størrelse fastsættes hvert år af Landsrådet for det følgende år og opkræves en gang om året.
b) Kontingentet forfalder den 1. januar, dog med sidste rettidige indbetalingsdato den sidste bankdag i januar/ PBS-trækdato.
c) Manglende kontingent indbetaling medfører omgående sletning fra medlemslisten, hvilket natur-ligvis afskærer deltagelse i arrangementer og for brug af klubbens goder så som rabataftaler og forsikringsordning m.m.
d) Genindmelder et restanceslettet medlem sig ved indbetaling af kontingentet, genindtræder han med fulde rettigheder fra indbetalingstidspunktet at regne.
e) Der er ingen indmeldelsesgebyr.
f) Indmeldelser efter 30. juni betaler halvt kontingent for indeværende år og ved indmeldelse efter den 31. oktober skal der blot betales det følgende års kontingent.

§ 9 § 9 TIDSLINIE
Stk. 1. Alle medlemmers pligter
Senest den 15. januar skal forslag til behandling på Ordinær Regionalforsamling afleveres hos Regionsledelsen. Hvis forslaget også ønskes behandlet på samme års Landsråd, skal det også indsendes dertil, jfr. sidste dato for dette.
Senest den 15. januar skal forslag til behandling på samme års Landsråd være Hovedbestyrelsens Sekretær i hænde.
Sidste bankdag i januar skal kontingentindbetalingen være foretaget til klubbens bankkonto. Ikke rettidig betaling betyder fortabelse af stemmeret ved Ordinær såvel som Ekstraordinær Regionalforsamling i henhold til § 4.
Index
128613: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 08:06:01) (svar på 128608)
Jørgen Lundrup #3771, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.48.163.32)
Hej Jakob, det er jeg meget enig i! - og Martin, jeg kan da se seks hundrede rigtig gode grunde pr. medlem, der bliver i klubben...

Venlig hilsen
Jørgen Lundrup
Index
128615: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 09:04:00) (svar på 128613)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Der er mange gode grunde til, at minde vores klubkammerater om, at kontingentet står for døren. Mere end seks hundrede;-))
Det er også det formanden gør i sin leder i Oasen.
Resten er det enkelte medlems ansvar.
På L-R 12, blev der faktisk brugt udtryk som "Det er jo ikke rød stue det her", da det blev diskuteret om der skulle sendes påmindelser ud, til de som ikke havde betalt.

Der kan være mange gode grunde til, at kontingentet ikke bliver betalt. Men den letteste måde at forlade klubben på, er at lade være med at betale kontingentet. Så går resten jo af sig selv.
Men at "glemme" sit kontingent, mens man dagligt kører i sin L-R det tror jeg ikke rigtigt på.
Jeg tror også roligt, at man kan fastslå, at nedgangen i klubbens medlemstal ikke skyldes, at vi ikke udsender rykkerbreve.
Men Januar, er og bliver jo en tung økonomisk måned for rigtig mange. Så hvorfor minde nogen om, at de skylder penge ? de ved det sikkert selv.

Og så er det faktisk lige på den tid af året, hvor alle der er valgt til tillidsposter, har rigeligt at se til. Jeg tror personligt, at de som i givet fald skulle administrere dette rykkerkontor, ville sige: Det kan i selv få lov til at gøre.

Og hvor svært kan det være?
Det er ikke sværere end at betale sin vægtafgift, sin brandforsikring, sit afdrag på bilen. Det er heller ikke svært, at kontrollere sin betalingsservice, så man ved selvsyn kan overbevise sig selv om, at månedens betalinger er gennemført.

Og hvad er det lige vi gør i denne tråd?
Ja, Ulrik er på forkant og spørger i god tid, og resten er bare reklame for at betale kontingentet til tiden, hvis man da ønsker fortsat medlemsskab.
Mvh.
Martin

Index
128625: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 11:25:19) (svar på 128615)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Jep, den her debat er som de fleste tv-programmer hver år ved denne tid. Det er også genudsendelser!

Hvert år den samme debat. Nu venter jeg så på at der kommer en vældig diskussion om hvorvidt rettidig indbetaling er når PBS har modtaget betalingen til overførsel, eller om det er når banken har overført pengene eller om det er når kasseeren har fået dem.

Men ellers er jeg enig med Martin. Det må være op til den enkelte at betale. Glemmer man, bliver man slettet af medlemslisten. Så kan man betale når man vil være medlem igen. Når man får rykkere så er det jo fordi man skylder penge, her betaler vi forud. Og jeg nægter at tro at vi får ret mange flere medlemmer, fordi vi sender rykkere. Vi får flere medlemmer når de der ikke har betalt opdager at bladet ikke længere kommer og man ikke længere kan deltage i arrangementer.

"Ingen arme, ingen kager!"

Mvh Niels
Index
128637: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 15:39:23) (svar på 128625)
Ulrik Christensen #8780, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 212.130.22.2)
[quote]...Men vi kan jo se i referatet fra halvvejsmødet, at man måske kan regne med at blive hvervet igen hvis man ryger ud, for klubben ønsker at begynde at hverve medlemmer.[/quote]

Det har faktisk undret mig siden min indmeldese i DLRK at der ikke gøres noget for at hverve nye medlemmer,, holdes "åben hus" arragementer og lign. Men som mange andre så holder jeg bare mund og ser hva der sker... Lige indtil Reg. forsamling :p

Index
128638: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 16:02:12) (svar på 128637)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.117.21)
Ja, Ulrik

det står frit for ethvert medlem, at henvende sig til regionsledelsen for at få lov til, at gennemføre nogle hvervearrangementer...

Region Sønderjylland har lige aftalt med den lokale tv-station, at de kommer til vort julearrangement nu på lørdag.

Det er også en form for reklame...
Index
128639: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (04-12-2012 16:14:52) (svar på 128637)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.233.150)
Referatet fra Halvvejsmødet er rundkastet til Regionsledere og Udvalgsformænd mm. og hvis vi fedter rigtig godt for IT-Webmaster, lægger han det nok ud på hjemmesiden under referater. Men jo, hvervning af nye medlemmer er nok et lidt forsømt kapitel. DLRK har oplevet en medlemstilbagegang, som der var enighed om på Halvvejsmødet, skyldes ikke mindst finanskrisen og pengene bliver vendt og drejet mere end tidligere før de gives ud. Reg. SSJ har tidligere optrådt på lokale landbrugs-maskinmarkeder, gøgler og stumpemarkeder og lignende, men ofte er plads- og stand-leje urealistisk kostbare, så det er fravalgt. Men eks. har Reg. SSJ arrangement, der hænger sammen med Skælskør Festuge, hvor der tilbydes demokørsel. Og i den forbindelse kan vi "tiltuske" os lidt terrænkørsel og det er jo ikke så galt. Den gammelkendte "Kender du DLRK" vil blive genoptrykt. Men i øvrigt er medlemshvervning vel en løbende forpligtigelse for os alle og ikke mindst Regionsledere.
Index
128673: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (05-12-2012 12:06:43) (svar på 128625)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.101.213.13)
Hej Niels og Martin.

Jeg bringer blot sagen op fordi jeg synes det er underligt at man GERNE vil frivillige kræfter på at hverve nye medlemmer, men det er åbenbart lettere end at fast holde de medlemmer vi har.

Det er rigtigt at flere melder sig ind igen, når de opdager at bladet ikke kommer (selvom det jo ikke kommer så ofte mere...). Så er det bare rigtig træls at opdage det når man sidder til regionalforsamling, og flere af de der ønske at stille op til tilllidsposter, faktisk ikke står på medlemslisten fordi et eller andet er gået galt på deres betalingsservice, og de ikke lige havde fået det kontrolleret. Det var faktisk en situation vi stod med i år:-(

Hvor meget brevfletning kræver det at lave en liste over de, der ellers skulle have været slettet fra medlemslisten, og sende en mail ud til dem. Det behøver jo ikke være et anbefalet brev.

Jeg er i øvrigt rigtig glad for at Ib skrev det i sin leder i seneste nummer af Oasen. Det aftalte vi jo også på Landsrådet, at han skulle. Nu håber jeg så at det også kommer med i januarnummeret. Det er jo ikke alle vores medlemmer der ridder samme dag som de sadler, og det jo også først i januar at man kigger på betalingsoversigten for januar.

MVH Jakob E S

PS hvad er det vi vil hverve? Folk der skal gå ud at købe sig en Land Rover, eller ejere af nye biler som endnu ikke er medlem?
Kunne det tænkes at nedgangen i medlemmer også hænger sammen med at der er færre, der er så heldige at eje en Land Rover. De man skal jo være lidt sær for at være medlem, uden at have en LR;-)
Index
128703: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (06-12-2012 01:48:42) (svar på 128673)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.223.55)
Jo Jakob; for at tage det sidste først; at man skal være lidt sær, for at være medlem uden at eje en Land Rover- sådan er der faktisk en del der har det. For at rette op på utilsigtet frafald i form af glemt eller koks i kontingentindbetaling kunne man sende medlemmerne en Email som reminder.
Regionsledelsen her sender en reminder til medlemmerne før et arrangement,
så kan man vel også praktisere det mod slutningen af året. Men måske skulle vi overveje at flytte kalenderåret, således kontingentet skulle betales på et andet tidspunkt af året, da de fleste har rigeligt at bruge deres penge til omkring juletid og ikke mindst med konto i minus i januar.
Index
128708: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Kontingent - hvordan er det nu lige..... (06-12-2012 08:54:06) (svar på 128703)
Jakob Edelvold Scheibye #6318, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 94.101.213.13)
Hej Verner,

Det er en god ide med at regionen sender en mail ud til medlemmerne.
Vi må have opbygget os en mailingliste heroppe i NSJ, så vi kan gøre det samme.

MVH jakob E S