tilbage

Land Rover Forum  

136876: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 18:31:23)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Hej alle.
Nu må i altså hjælpe mig.
Jeg står for, at skal tage et trailer kørekort. Det skal jeg fordi, at den nyindkøbte Disco har en totalvægt på omkring 2700kg. Og så er der jo ikke mange trailere man må køre med, når det gamle kørekort er i kategori B,C,D.
I de nye regler står der, at hvis kørekortet er udstedt før d. xx januar 2013, så gælder de gamle regler, for kørsel med trailer, altså du må have en totalvægt på 3500kg på vogntoget, uden tillæg i dit kørekort.
Men nu er mit spørgsmål så: I de gamle regler var der, under nogle bestemte forudsætninger, at man måtte overskride den samlede totalvægt på 3500kg. Jeg kan ikke huske hvilke.
Når jeg så kommer ind under de "gamle" regler, så må jeg jo også kunne "dække" mig ind under den nye kategori, der hedder B+, for det var jo de regler der var gældende på det tidspunkt.
Eller hvad?

Mvh.
Martin
136877: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 18:46:35) (svar på 136876)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.255.217)
Jo Martin- engang imellem kan alderen være med os. Der står lidt sporadisk
sidegevinst i det link som Morten Dam har lagt på vedr. Warn Winch.
Men man må, på B-kort trække en 750Kg. trailer efter en bil, der vejer 3500Kg. dvs. et vogntog på 4250kg. men vejer traileren 800Kg. må hele vogntoget kun veje 3500Kg. er De forvirret? Bare kør- end ikke færdselspolitiet kender reglerne, ikke så underligt, de bliver lavet om hele tiden. Mvh. 2749 der har gammeldaws hængerkort-i lommen altså og ikke på opslagstavlen på den lokale politistation..
136891: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 20:35:22) (svar på 136877)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
"er De forvirret? Bare kør- end ikke færdselspolitiet kender reglerne, ikke så underligt, de bliver lavet om hele tiden. Mvh. 2749"

Er det ikke et brud på

Retningslinier for indlæg i Rover Forum #06, 9. juni 2008
Indlæg der overtræder eller opfordrer til overtrædelse af gældende dansk lov accepteres ikke.
136878: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 18:56:06) (svar på 136876)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.10.122)
Hej, drop alt om B+. Krav til undervisning og prøve er de samme, eneste forskel er krav til det køretøj som kørelærer skal stille med til prøven.
Jeg vil også gætte på at prisen er den samme.
Glem alt om gamle regler, husk i dag taler man om tilladt totalvægt for vogntog og ikke faktisk totalvægt.
Det råd du får med at politi ikke kender reglerne så kør bare, holder ikke hvis du møder en der kender reglerne.
Se reglerne herhttps://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=145040
læs om kat b, der er 2 afsnit-
Jens C

§ 139. Kørekort udstedt før den 1. juli 1996 og fornyelser heraf giver førerret i henhold til følgende retningslinjer:

1) Kørekort alene til kategori A 1 (solomotorcykel) giver ret til at føre de i § 11 nævnte køretøjer, dog ikke motorcykel med sidevogn.

2) Kørekort alene til kategori A 2 (motorcykel med sidevogn) giver ret til at føre de i § 11 nævnte køretøjer, dog ikke motorcykel uden sidevogn.

3) Kørekort til kategorierne A 1 + A 2 (motorcykel med sidevogn) giver ret til at føre samtlige de i § 11 nævnte køretøjer.

4) Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

a) Personbil med højst otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

b) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

c) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

d) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 38, stk. 1 og 5 (B+).

e) Trehjulet motorcykel.

f) Traktor/motorredskab.

g) De i § 8 nævnte køretøjer.

5) Kørekort til kategori C (lastbil) og kategori D (stor personbil) giver ret til at føre samtlige de i §§ 14 og 16 nævnte køretøjer.

6) Kørekort til kategori B/E (kategori B med stort påhængskøretøj) giver ret til at føre vogntog bestående af almindelig bil som omfattet af nr. 4, litra a og b, og et stort påhængskøretøj.

7) Kørekort til kategori C-D/E (kategori C-D med stort påhængskøretøj) giver ret til at føre samtlige de i § 17 nævnte kombinationer af køretøjer, samt de i denne bestemmelses nr. 6 nævnte kombinationer af køretøjer.

8) Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre de i § 18 henholdsvis § 19 nævnte køretøjer.

Stk. 2. For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 4, litra c og d, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.

§ 140. Kørekort udstedt fra den 1. juli 1996 og til den 18. januar 2013 samt fornyelser heraf giver førerret i henhold til følgende retningslinjer:

1) Kørekort til kategori A (lille motorcykel) giver ret til at føre de i § 9 nævnte køretøjer. Kørekort til kategori A (lille motorcykel) giver endvidere ret til at føre:

a) Tohjulet motorcykel uden sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg. Det er samtidig en betingelse, at motorcyklen har en motoreffekt på højst 25 kW.

b) Tohjulet motorcykel med sidevogn med et forhold mellem motoreffekt og køreklar vægt på højst 0,16 kW/kg.

c) De under litra a og b, nævnte køretøjer tilkoblet én påhængsvogn eller ét påhængsredskab.

2) Ret til at føre de i § 11 nævnte køretøjer med kørekort til kategori A (lille motorcykel) er betinget af, at føreren før den 19. januar 2013 havde to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), jf. dog nr. 3.

3) Kørekort til de i § 11 nævnte køretøjer kan dog udstedes til en person, der først efter den 19. januar 2013 har opnået to års erfaring som fører af lille motorcykel på baggrund af et kørekort til kategori A (lille motorcykel), når personen er fyldt 22 år, og har bestået en praktisk prøve til kategori A på en motorcykel, kategori A, jf. bilag 5.

4) Kørekort til kategori A (stor motorcykel) giver ret til at føre de i § 11 nævnte køretøjer.

5) Kørekort til kategori B (almindelig bil) giver ret til at føre:

a) Personbil med højst otte siddepladser foruden førerens plads og en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

b) Varebil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg.

c) Vogntog bestående af person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på ikke over 750 kg.

d) Vogntog bestående af en person- eller varebil og et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg. Vogntogets samlede tilladte totalvægt må ikke overstige 4.250 kg. Overstiger vogntogets samlede tilladte totalvægt 3.500 kg, må vogntoget kun føres, når en særlig køreuddannelse og praktisk prøve er gennemført i overensstemmelse med § 38, stk. 1 og 5 (B+).

e) Trehjulet motorcykel.

f) Traktor/motorredskab.

g) De i § 8 nævnte køretøjer.

6) Kørekort til kategori C (lastbil) giver ret til at føre de i § 14 nævnte køretøjer.

7) Kørekort til kategori D (stor personbil) giver ret til at føre de i § 16 nævnte køretøjer.

8) Kørekort til kategori E (stort påhængskøretøj) giver ret til at føre de i § 17 nævnte kombinationer af køretøjer samt vogntog bestående af almindelig bil som omfattet af nr. 5, litra a og b, og et stort påhængskøretøj.

9) Kørekort til erhvervsmæssig personbefordring samt kørekort til traktor/motorredskab giver ret til at føre de i § 18 henholdsvis § 19 nævnte køretøjer.

Stk. 2. Foreligger der ikke oplysninger om motorcyklens køreklare vægt (egenvægt med tillæg af vand, olie og brændstof) i henhold til stk. 1, nr. 1, litra a og b, anvendes motorcyklens egenvægt med tillæg af 15 kg.

Stk. 3. For ikke registreringspligtige påhængsredskaber sker fastsættelsen af påhængskøretøjets tilladte totalvægt i henhold til stk. 1, nr. 5, litra c og d, ved brug af påhængsredskabets faktiske totalvægt.
136882: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 19:51:09) (svar på 136878)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 79.138.140.234)
Tak til Jens- dog noterer jeg mig-- "Hvis man møder en som kender reglerne" Sikkert størrere sandsynlighed er der at vinde en pæn lottogevinst. Og så kan det jo være ligemeget med trailerregler.. :O)
136887: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 20:22:08) (svar på 136882)
Jens Schönemann-Paul #8485, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 62.242.50.226)
Der jo lige den detalje, at man kunne blive rodet ind i et uheld... og så er det nok ikke ligefrem nogen formildende omstændighed ikke at have styr på kørekortet.

Mit råd er derfor klart: Få opgraderet til minimum kategori B/E, træk så løs, men tænk dig om, når der er tung last på krogen! Alt andet er i min verden et uacceptabelt skråplan at komme ud på!

/Jens
Defender 90" Td5 med B/E og 3,5 t på krogen ,-)
136888: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 20:25:02) (svar på 136882)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Er det i grunden ikke meget enkelt:

Vejer traileren/påhængskøretøjet 750 kg eller derunder, så må man trække den efter en hvilken som helst bil man kan køre på lille kørekort. (Forudsat naturligvis at køretøjet må trække 750 kg. )Det giver i princippet mulighed for at vogntoget kommer op på 4250kg da man jo på lille kørekort må køre bil indtil 3500 kg. 3500 kg bil + 750 kg trailer, voila 4250 kg.

Vejer påhængsvognen mere altså over 750 kg, må vogntogets samlede vægt ikke overstige 3500kg. Alt sammen under forudsætning af at ens kørekort er fra før 1. juli 1996 Hvilket vel også var den regel Verner skitserede.

Tænker at forvirringen opstår når der i afsnit D på samme tid tales om vogntog på 4250kg og 3500 kg. Men der er jo tale om to forskellige typer vogntog. Nemlig vogntog med henholdsvis små trailere og store trailere. Og i grunden er det vel ikke så urimeligt. En lille trailer burde kunne magtes af de fleste også efter en tung bil, mens tungere trailere efter relativt tunge biler kræver lidt mere.

Og så lige en detalje mere. Ikke alle Land Rovers kan godkendes til at trække 3500 kg. Da en 4x4 max kan trække 1½ gang sin egen totalvægt, kan den max trække ca. 3100kg alt efter det pågældende køretøjs registrede totalvægt.¨

Mvh Niels
136889: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 20:28:14) (svar på 136888)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
I sidste afsnit er "den" naturligvis en 88" :)

Mvh Niels
136890: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 20:33:50) (svar på 136889)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.123.192)
Iflg importøren og hermed også producenten kan alt fra serie I til Disco trække 3500kg.
Om det så er lovligt i DK ved jeg ikke. Hvor kommer det med 11/2 gange fra?
136894: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 21:01:27) (svar på 136890)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
"Bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)" (BEK nr 577 af 06/06/2011 Gældende)

§ 22. For påhængskøretøjer, der trækkes af en bil med en tilladt totalvægt på ikke over 3.500 kg, må den faktiske totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede faktiske akseltryk, ikke overstige:

1) den trækkende bils tilladte totalvægt, hvis påhængskøretøjet er forsynet med driftsbremse, og

2) 50 pct. af den trækkende bils tjenestevægt, hvis påhængskøretøjet ikke er forsynet med driftsbremse.

Stk. 2. For påhængskøretøjer, der er forsynet med driftsbremse, og trækkes af terrængående biler, som defineret i direktiv 70/156/EØF, er den maksimalt tilladte totalvægt, dog 1,5 gange den trækkende bils tilladte totalvægt. Påhængskøretøjets tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede akseltryk, må ikke overstige 3.500 kg.

...................

Mvh Niels
136895: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 21:12:10) (svar på 136876)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Inden du forvirres totalt, Martin, så tag et BE kørekort og ikke blot et B+. Sidstnævnte er noget værre pjat.
3.500 kg totalvægt forvogn med maks. 750 kg totalvægt trailer uden trailerkørekort.
Vejer traileren mere end 750 kg totalvægt, skal der BE/B+ kørekort til.
136897: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 21:35:11) (svar på 136895)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Det er jo ikke helt rigtigt Paul. Der skal kun hængerkort til hvis traileren vejer over 750 kg *og* vogntogets samlede vægt overstiger 3500kg

Det er da ikke så svært

Mvh Niels
136898: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 21:59:09) (svar på 136897)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Det skal jeg lige fortælle min chauffør, der er kørelærer, Niels Erik!

Som jeg tydelig skriver må en bil på 3.500 kg totalvægt trække en trailer på maks. totalvægt på 750 kg. ( det bliver i alt 4.250 kg )

Overstiger trailerens totalvægt de 750 kg, må den ikke trækkes af en bil med en totalvægt på 3.500 kg.

Det synes jeg, fremgår af både kørekortsbekendtgørelsen samt de oplysninger, min chauffør har forklaret mig.

Men det kan da være, de ikke kan forklare det tydeligt nok og jeg derfor har fejlciteret dem.

Måske lidt mere jordnært dette link til FDM:
http://www.fdm.dk/trailer-og-campingvogn/saa-tung-trailer-campingvogn-maa-du-traekke

Hvorom alt er, vedstår jeg min anbefaling til Martin, at tage BE i stedet for B+.
136899: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 22:31:05) (svar på 136898)
Nicolai Schunck #8244, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 188.179.124.41)
bare for at gøre forvirringen komplet.

hvis det trækkende køretøj vejer mere end 50kg mindre end det læs der trækkes skal man også have B/E selv om vogntoget ikke overstiger 3500kg.

ikke at jeg kender til mange biler der opfylder de krav, men man ved aldrig.

husk nu at når man har normalt B kørekort, må man kun regne med totalvægten på begge, hvorimod med B/E skal du som fører have en form for ide om hvad de forskellige ting vejer.
136902: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 00:03:26) (svar på 136899)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.63.163.140)
hvis forvirringen skal være komplet skal vi også huske reglen med at man må vælge den laveste vægt af bilens koblingsvægt og trailerens totalvægt.

Eksempel: bil har total vægt på 2.000 kilo og koblingsvægten er 1.500 kg., traileren har en totalvægt på 2.000 kilo, dette vogntog må man gerne køre med på et alm. B kort - så længe traileren ikke er lastet til mere end 1.500 kg.

Dette var reglerne før 19. januar 2013, og gælder fortsat ved kørsel i DK. Dog ikke uden for DK's grænser.

Jeg kan også kun give anbefaling om at tage B/E, så skal man aldrig tænke på reglerne mere. Kun overholde det der står på reg.attesten.
136900: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (04-10-2013 22:33:45) (svar på 136898)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Du har ret Paul, det er sidst på dagen og jeg er ved at være lidt træt

Ja naturligvis kan en vogn med totalvægt på 3500 ifølge de her skitserede regler ikke trække mere end den der barnevognstrailer. Det siger ligesom sig selv.

Så vidt jeg kan se, kan Martin ikke trække med mere end 750kg efter sin Disco før end han skal ha trailerkort. Det også rigtigt.

Men jeg vedstår at jeg synes reglerne er simple nok. Når man ellers er vågen. :)

Beklager forvirringen

Mvh Niels
136905: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 06:44:40) (svar på 136900)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Nej, jeg er heldigvis ikke blevet yderligere forvirret af at læse tråden. Jeg skal selvfølgelig have det "store"trailerkort. Alt andet er tåbeligt.
Når bilen må trække så meget som den må, er det mest smart at kunne udnytter det. Og skulle man nu slå et slag forbi Tyskland, så er det klogest at have det store kort, idet deres regler er mere strikse end vore.
Men tak for indsatsen, -jeg er nu fuldt oplyst :-)
Mvh.
Martin
136907: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 09:05:13) (svar på 136905)
Jørgen Hansson #4977, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.252.238)
Ud over alle disse regler skal man også være opmærksom på at bruger man sin Land Rover (eller anden bil) i erhvervsøjemed og har trailer med, må det samlede vogntogs totalvægt ikke overstige 3500 kg gør det det og er man mere en 50 km væk fra firmaets hjemadr. skal der være fartskriver i bilen, bøden er pt. 6000,- til ejer 3000,- til fører, er fører og ejer samme person slipper man med 6000,-.

Bare lige til info.

Mvh.
Jørgen
136908: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 09:43:32) (svar på 136907)
Anders Christensen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 78.156.101.10)
Og for lige at skære det helt ud i pap.

I forhold til kørekortreglerne er det bilens og trailerens TILLADTE TOTALVÆGT der tæller, og i forhold til om bilen "fysisk" må trække en trailer er det den FAKTISKE TOTALVÆGT der tæller.

Du må gerne trække en trailer med en tilladt totalvægt på f.eks. 2000 kg efter en bil der kun må træke en trailer på 1000 kg, såfremt den faktiske totalvægt ikke overstiger det bilen må trække.

Fik jeg nævnt at reglerne er forvirrende? :)

--
Mvh Anders Christensen
Med kørekort i kategori A,B,B/E og C og en bil der må trække 3500 kg.
136910: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 10:20:41) (svar på 136908)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 95.209.226.47)
Jo Anders C, nu blev det vist lige forvirrende nok; som Jens anfører, og han er trods alt kørelærer, så er det idag tilladt totalvægt, der er afgørende og IKKE faktisk vægt.
136913: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 12:25:29) (svar på 136910)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.176.93.246)
@Verner, hvor det at Jens anfører dette? Jeg kan ikke se det. Og hvis han har er det ikke korrekt(kørelærere kan også tage fejl ;) )

/Leif
136914: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 14:06:31) (svar på 136913)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 78.156.196.45)
Fjerde tekstlinie fra oven "Glem alt om gamle regler, husk i dag taler vi om tilladt totalvægt for vogntog og ikke om faktisk totalvægt" Færdselspoliti har sikkert været røvetræt af at diskutere "Faktisk" vægt med en selvbygger, der svinger ud fra en grusgrav med "1m" grus på en 2.5T trailer efter en Golf og påstår det skam ikke vejer mere end de 1100kg bilen må trække.
136919: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 16:10:19) (svar på 136914)
Leif Glering #8749, reg. njyl (medlem) (ip-adr: 188.176.93.246)
vil du og Jens så ikke lige forklare det nederste afsnit på denne side?

http://www.sikkertrafik.dk/Raad-og-viden/I-bil/Anhaenger/Kategori-BE-Regler.aspx


/Leif
136931: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (05-10-2013 23:58:52) (svar på 136919)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.239.174)
Lissom med alt andet fra "Rådet for sikker trafik" kan jeg kun betragte det i linket fremhævede som usammenhængende vrøvl.
136939: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (06-10-2013 21:28:08) (svar på 136919)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.10.122)
Kategori BE
Din anhængers ”Tilladte Totalvægt” må ikke overstige 3.500 kg.
Vær opmærksom på, at din anhængers ”FAKTISKE Totalvægt” ikke må overstige din bils ”Koblingsvægt”.
Frem til første punktum, fortæller de dig at, din trailer efter bil til kat B aldrig må have tilladt totalvægt større end 3500 kg.
Der efter fortæller de dig at din koblingsvægt ( det er den vægt som din trailer har hvis du stiller den på en vægt) aldrig må overstige det tal der er anført på registreringsvægt som påhængsvognens største vægt m/u bremser.
Når det så er sagt.
Det indlæg som jeg har, som nr 3 fra top, med link til bekendtgørelsen om kørekort, er en hjælp til alle dem som nyder at fortolke reglerne og bøje dem som det passer den enkelte. dog skal man huske at, havner man i selskab med en jurist, som følge af et uheld eller lign., så er der ikke noget som hedder at bøje eller fortolke regler. Og husk uvidenhed er ingen undskyldning.

Held og lykke med at lære at køre med vogntog.
Jens C kørelærer til kategori B C D BCD/E og transportfaglærer.
136940: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (06-10-2013 22:06:26) (svar på 136939)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Nu et drilsk spørgsmål til Jens:

når man har BCD/E, må anhængerens 'Tilladte Toatlvægt' overstige 3.500 kg i sammenkobling med B ????
136949: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (07-10-2013 10:35:51) (svar på 136940)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 109.57.211.165)
På FDMs hjemmeside er der en "lovlighedsberegner" hvor man kan indtaste de forskellige vægtværdier og højst tilladte vægtgrænser for ens bil og kørekorttype og højst tilladte trailervægt og så få svar på om man er på dydens smalle sti mht. lovlighed af og førerret til vogntoget. Kræver ikke log-in. Og til Pauls drilske spørgsmål- ja, op til 4000kg. hvis med koblede bremser. I følge instruktionsbogen i altfald.
136960: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (07-10-2013 20:12:33) (svar på 136949)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 92.243.249.63)
136973: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (08-10-2013 00:06:43) (svar på 136949)
Tøt (københavn) (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.167.100.254)
Paul og Verner, så længe det samlet vogntog ikke overstiger 7000kg, så ville der faktisk ikke være noget problem i en bil på max 2000kg og en trailer på 5000kg ;-) Bare at vægten på trailerens hjul ikke overstiger 3500kg, så kunne den forest del af traileren "overfør" 1500kg til bilen.. Dette kan jo så kun ske hvis det er en kat BE som sættevogns opbygning.. Jep, forvirret, men man må godt ;-) (det jeg jeg da lige lært her til aften, da den opbygning måske godt kunne komme på tale for mig)

//Tøt
som snart må finde en 90"/110" så jeg kan lege med jer..
136958: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (07-10-2013 18:20:44) (svar på 136876)
Stephen Mortensen #5565, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 94.145.240.118)
Hj Martin

Tillad mig at komme med mit ydmyge indput:
Jeg tog BE kørekort i foråret og som min kørelærer sagde:
'Nu skal du ikke tænke hvad du må køre med - før du evt. overstiger 3500 kg på krogen. Nu skal du kun tænke på hvad din vogn må trække! Spild ikke dine penge på et B+ kort. Teorien er nemlig den samme. Og det er prisen også. Så tag et BE kort med det samme. Og så må du trække 3500 kg hvis din vogn må!'

God fornøjelse med kortet.

Blink og vink

5565 Monty
136962: sv: sv: Nye/gamle kørekortregler for kørsel med trailer. (07-10-2013 20:37:24) (svar på 136958)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.116.35.132)
Hej Monty
Alle de tricky og drilske spørgsmål og svar i denne tråd, er jeg for længst sprunget over.
Jeg følger dit råd om B/E kortet, idet Discoen må trække 3500 kg.
Derfor vil alt andet, for mit vedkommende være spild af tid og penge.
Og moderator må for min skyld gerne lukke tråden, idet jeg for maaaange indlæg siden, har fået svar på mit spørgsmål.
Mvh.
Martin