Land Rover Forum

Svar på indlægget:

sv: Udmeldelse / manglende kontingent betaling (16-02-2019 09:47:47)
Paul Sehstedt #27, reg. sjyl
Alle medlemmer af Hovedbestyrelsen er lydhør for kritik og forslag; det er bare med at skrive til hb@dlrk.dk og der vil være spot on henvendelsen.
Der har været bemærkninger frem om formuen i klubben: 986.000 DKK ude i regionerne, 900.000 DKK i hovedkassen pr. 31.12.2017. Formuen til hører medlemmerne.
Hvad regionernes penge skal bruges til, bestemmer regionens medlemmer. Det er noget, som Hovedbestyrelsen normalt ikke kan blande sig i - og heller ikke skal!
De 900.000 DKK i hovedkassen ligger der, fordi Landsrådet har besluttet det efter indstilling fra Hovedbestyrelsen. HB forvalter efter Landsrådets beslutning. Hvis man mener, at der skal ligge et andet beløb i kassen, må man forhandle om det på Landsrådet, der er klubbens øverste myndighed. Igen: formuen tilhører medlemmerne og ikke HB.
Hvert år fremlægger HB et budget for det indeværende regnskabsår. Et budget er et forslag om, hvordan kontingentindtægten kan fordeles. Der er de faste poster, men også ansøgninger fra udvalg med eget budget. Og til sidst kan der ligge ansøgninger fra regioner om et ekstra tilskud, som man ønsker dækket af Hovedkassen til trods for, at regionen teoretisk set selv har råd til det, men ikke vil tage af den egne kassebeholdning.
Man kan derfor ikke beskylde HB for, ikke at ville betale det ene eller det andet eller at den ene får og den anden ikke, blot fordi HB holder sig til det vedtagne budget.
HB er i fællesskab ansvarlig over for Landsrådet!

Med venlig hilsen
Paul Sehstedt
medl. nr. 27
Medlem af Hovedbestyrelsen
Du skal være logget ind for at kunne vedlægge billeder.
Indtast første bogstav i ordet "bremsebakke"
Retningslinier for indlæg i Land Rover Forum #07, 22. september 2014
 • Rover Forum er et forum for Dansk Land Rover Klub og andre Land Rover-interesserede der søger hjælp og vejledning i alle tænkelige forhold, der vedrører det at have en Land Rover.
 • Brug Rover Forum til at få svar på dine spørgsmål - eller hjælp andre til at få svar på deres.
 • Brug ikke Rover Forum til "snik-snak". Rover Forum er ikke en chat.
 • Hold en sober tonen!
 • Tal pænt i god tone med respekt for andre.
 • Brug skrift-sprog - ikke tale-sprog (fyld ikke dit indlæg op med smileys, sms-forkortelser, o.lign.)
 • Skriv ikke hele dit indlæg med STORE BOGSTAVER. Så lyder det som om du råber.
 • Personlige angreb, ukvemsord og tilsvininger accepteres ikke.
 • Hold tråden/emnet. Når du svarer på indlæg, så hold dig til det aktuelle emne/spørgsmål. Start en ny tråd, hvis du har kommentarer som ikke relaterer sig til det oprindelige emne.
 • Enhver form for forsøg på køb/salg/bytte accepteres ikke i Rover Forum - brug istedet Rover Børsen eller kontakt folk direkte.
 • Indlæg oprettet i falsk navn accepteres ikke.
 • Indlæg der overtræder eller opfordrer til overtrædelse af gældende dansk lov accepteres ikke.
 • Indlæg der indeholder links til download af ulovligt materiale accepteres ikke.
 • Indlæg kan af en administrator blive flyttet til andre emner, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 • Indlæg kan af en administrator blive markeret som "Kun for medlemmer".
Indlæg i Rover Forum der ikke overholder ovenstående retningslinier vil uden varsel og advisering blive slettet af en af Rover Forums administratorer.