Land Rover Forum

Svar på indlægget:

sv: sv: sv: sv: Afgift gul til hvid (01-06-2020 14:06:41)
Morten Brendstrup
Står her.
Op til 1.800 dieseldrevne lastbiler og 350 busser udelukkes fra at køre i miljøzoner efter den 1. juli 2020, selv om de opfylder de motortekniske krav som Euro 5-køretøjer. Udelukkelsen skyldes alene, at de er købt for tidligt.

Det er konsekvensen i regeringens lovforslag om skærpede miljøzonekrav, som forventes at blive vedtaget den 7. maj - hvis ikke Lars Løkke Rasmussen udskriver valg inden.Ifølge lovforslaget er det køretøjets første registreringsdato, som bliver afgørende for, om en lastbil må køre i de nye miljøzoner. Hvis bilen er købt, før Euro 5-normen trådte i kraft, bliver den ikke regnet for et køretøj, der må køre i miljøzonerne uden partikelfilter, når de nye regler træder i kraft.

- Vi har valgt at bruge datoerne for indførelsen af de forskellige euronormerne, forklarer miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V). Han erkender, at der vil være køretøjer med Euro 5-norm, der er solgt før skæringsdatoen.

- Køretøjets første registreringsdato er den mest sikre oplysning i det danske motorregister, lyder begrundelsen fra miljøministeren.

Klager fa organisationerne

Regeringens forslag om nye miljøzoneregler har ført til klager fra samtlige transportorganisationer. De mener, at konsekvensen bliver, at biler med den gamle Euro-norm behandles bedre end biler med den nye Euro-norm.

Organisationerne Dansk Persontransport, ITD, DI, De Danske Bilimportører, Bryggeriforeningen og DTL protesterer mod, at administrative hensyn bestemmer skæringsdatoen, når man meget let kunne få fat i oplysninger om motornormen.

- Hvis man mener, at Euro-normen ikke er registreret sikkert nok i Det Digitale Motorregister, kunne det udbedres ved at lade synssteder verificere Euro-normen, anbefaler chefkonsulent Niels Bukholt fra DTL.

Videre er gennemførelsesfristen så kort, at bestillingstiden på en ny, specialbygget lastbil nemt kan være længere.

- Selv om jeg ringer til forhandleren fra tilhørerrækkerne i Folketinget ved tredjebehandlingen og bestiller en ny lastbil, så kan jeg ikke nå at få den leveret inden fristen. Jeg kan ikke engang få en dispensation til at køre med den gamle lastbil, indtil den ny leveres, siger Niels Bukholt.

- Det er arrogant. En masse firmaer skal bekoste udskiftning eller ombygning af biler, hvis det overhovedet kan lade sig gøre, selv om de allerede lever op til de ønskede krav. Ministeren efterlader en masse vognmænd i massiv usikkerhed om, hvordan de kan drive deres vognmandsforretning videre, fortsætter han.

Euro 6 medio 2022
Lovforslaget opererer med to tidsfrister for lastbiler over 3500 kg totalvægt. Fra 1. juli 2020 skal lastbiler indregistreret før 1. oktober 2009 (hvor Euronorm V trådte i kraft) have monteret et partikelfilter for at få adgang til miljøzoner.

Her opstår problemet, som ifølge DTL omfatter potentielt 1800 lastbiler og 350 busser, som opfylder Euro 5, men som er registreret før 2009. DTL mener, at de skal have lov at køre i miljøzoner til medio 2022 ligesom andre Euro 5-køretøjer.

To år senere i 2022 senere løftes kravet til Euro 6. Køretøjer registreret før 1. januar 2014 (hvor Euro 6 blev obligatorisk for lastbilproducenter) skal have monteret et effektivt partikelfilter. Euro 6-køretøjer har fabriksmonteret partikelfilter og vil derfor kunne køre i miljøzoner, selv om de er indregistreret første gang før 2014.

Individuelle dispensationer
Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen erkender i et svar til Folketinget, at der kan opstå et fornyet behov for dispensationer.

- Det er Miljøstyrelsen, der varetager opgaven med at udstede dispensationer for at sikre ens praksis på tværs af landet. Miljøstyrelsen vil foretage en konkret vurdering på baggrund af de indkomne ansøgninger, erklærer Jakob Ellemann-Jensen.

Dispensationen skal gives, når man kan præsentere en kontrakt på levering af et nyt køretøj, mener DTL.

EEV falder udenfor uden filter
Dansk Persontransport foreslår, at de to trin udskydes til henholdsvis 1. juli 2021 og 1. juli 2024.

Det lader Jakob Ellemann-Jensen ikke at være indstillet på, men han henviser busselskaber til at søge særskilt dispensation.

Han afviser at ligestille køretøjer af typen Environmentally Enhanced Vehicle (EEV køretøjer) med Euro 6-køretøjer, da de ikke har en grænseværdi for udledning af antal partikler. EEV’er vil dog fortsat ved eftermontering af partikelfilter kunne få adgang til miljøzonerne, bekræfter miljøministeren.

Digital kontrol
Håndhævelsen strammers op ved at indføre digital kontrol, der baseres på digital aflæsning af nummerplader, lover Jakob Ellemann-Jensen.

Det kræver en lovændring, der udskifter forrudemærket med kameraer. Det nødvendige lovforslag fremsættes til efteråret.

Vedtages 7. maj
Lovforslaget vedtages 7. maj, medmindre der er udskrevet folketingsvalg forinden.

Det er sikret et temmelig flertal og måske endda enstemmig vedtagelse, selv om partierne i rød blok ønsker yderligere stramninger.

Lovforslaget er notificeret hos EU-kommissionen. Ændringer i de tekniske forskrifter kræver en ny godkendelse og en udskydelse af ikrafttrædelsen med mindst tre måneder.

Miljøordfører Christian Rabjerg Madsen (S) foreslår som minimum, at vestegnskommunerne tilføjes som en sjette miljøzone, der vil hænge sammen med København og Frederiksberg. De øvrige miljøzonebyer er Odense, Århus og Aalborg.
Du skal være logget ind for at kunne vedlægge billeder.
Indtast første bogstav i ordet "benzintank"
Retningslinier for indlæg i Land Rover Forum #07, 22. september 2014
 • Rover Forum er et forum for Dansk Land Rover Klub og andre Land Rover-interesserede der søger hjælp og vejledning i alle tænkelige forhold, der vedrører det at have en Land Rover.
 • Brug Rover Forum til at få svar på dine spørgsmål - eller hjælp andre til at få svar på deres.
 • Brug ikke Rover Forum til "snik-snak". Rover Forum er ikke en chat.
 • Hold en sober tone!
 • Tal pænt i god tone med respekt for andre.
 • Brug skrift-sprog - ikke tale-sprog (fyld ikke dit indlæg op med smileys, sms-forkortelser, o.lign.)
 • Skriv ikke hele dit indlæg med STORE BOGSTAVER. Så lyder det som om du råber.
 • Personlige angreb, ukvemsord og tilsvininger accepteres ikke.
 • Hold tråden/emnet. Når du svarer på indlæg, så hold dig til det aktuelle emne/spørgsmål. Start en ny tråd, hvis du har kommentarer som ikke relaterer sig til det oprindelige emne.
 • Enhver form for forsøg på køb/salg/bytte accepteres ikke i Rover Forum - brug istedet Rover Børsen eller kontakt folk direkte.
 • Indlæg oprettet i falsk navn accepteres ikke.
 • Indlæg der overtræder eller opfordrer til overtrædelse af gældende dansk lov accepteres ikke.
 • Indlæg der indeholder links til download af ulovligt materiale accepteres ikke.
 • Indlæg kan af en administrator blive flyttet til andre emner, hvis det skønnes hensigtsmæssigt.
 • Indlæg kan af en administrator blive markeret som "Kun for medlemmer".
Indlæg i Rover Forum der ikke overholder ovenstående retningslinier vil uden varsel og advisering blive slettet af en af Rover Forums administratorer.