tilbage

Land Rover Forum  

Index
117823: Ændringer af Færdselsloven - forslag stillet af trafikministeren (07-12-2011 15:03:44)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 89.184.149.29)
Lovforslag om ændring af færdselsloven
07.12.2011
Den 6. december 2011 blev transportministerens lovforslag om ændring af færdselsloven 1. behandlet i Folketinget. Lovforslaget omhandler forbud mod visse konstruktive ændringer, tilladelse til påhængsvogn til stor knallert og venstregående sidevogn til veteranmotorcykel.
Lovforslaget har tre dele.

Den første del vedrører muligheden for, at der kan udstedes regler om forbud mod at udføre konstruktive ændringer på et køretøj, så det ikke opfylder de gældende regler. Dette kunne for eksempel være at udføre tuning af knallerter, chiptuning af biler, ændring af hastighedsbegrænsere på lastbiler, eller at et værksted fjerner katalysator eller partikelfilter fra udstødningssystemet. Der gives samtidig mulighed for at pålægge straf for overtrædelse af reglerne.
I dag er der hjemmel til at forbyde salg og markedsføring af udstyret, og det er strafbelagt for ejeren/føreren af køretøjet at køre i en bil med disse ulovlige konstruktive ændringer, men indtil nu har det ikke været muligt at straffe værkstedet, der udfører ændringen. Med lovforslagets første led skabes der mulighed for, at alle led i processen i forbindelse med ulovlige konstruktive ændringer kan straffes med bøde.

Den anden del vedrører muligheden for at koble en påhængsvogn til stor knallert. For store knallerter gælder, at tophastigheden er højst 45 km/t. Store knallerter skal køre på kørebanen og følge reglerne for motorcykler. Ændringen ligestiller på dette område stor knallert med motorcykler.

Den sidste del af lovforslaget vedrører genindførelse af en bestemmelse, som gør det lovligt for veteranmotorcykler registreret før 1. juli 1955 at have venstregående sidevogn. Bestemmelsen faldt ved en lovteknisk fejl ud af færdselsloven i forbindelse med en lovændring i 1976, og den indføres nu på ny.

Ændringerne forventes at træde i kraft 1. april 2012.


----


Så kan vi forberede os på det...
Index
117840: sv: Ændringer af Færdselsloven - forslag stillet af trafikministeren (07-12-2011 21:27:55) (svar på 117823)
Mikael Friis #3481, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.242.246.166)
Fint - det var på tide med stramningen i den første del.

Så mangler vi bare, at myndighederne også indfører opsøgende kontrol, hurtig reaktion på åbenlyse overtrædelser og efterfølgende domfældelse af de formastelige ....

Mvh
Mikael
Index
117867: sv: sv: Ændringer af Færdselsloven - forslag stillet af trafikministeren (08-12-2011 16:22:51) (svar på 117840)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 94.138.69.223)
100 % enig!