tilbage

Land Rover Forum  

Index
139918: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 19:17:04)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 79.138.233.179)

Hvor mange her på forummet er klar over at det er forbudt at skifte et punteret hjul i nødsporet på motorvejen??????
Index
139919: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 19:20:59) (svar på 139918)
Martin Nielsen #0498, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.116.35.132)
Pas
Index
139921: sv: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 19:36:00) (svar på 139919)
Paw Jensen #1270, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 95.166.68.183)
Ikke helt korrekt Per.
Såfremt hjulskiftet er på indrersiden, og bilen ikke rager ud på køreplanen, er der ingen problemer.
Hvis det er på ydersiden, og/eller man rager ud på kørerbanen, så må man stadig godt selv skifte, men skal blot orientere politiet via 114.

1270
Paw
Index
139922: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 19:58:54) (svar på 139918)
Per Bærentzen #0005, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 109.59.75.254)
Jeg var ikke klar over det så jeg startede med at finde donkraft frem da så min mobil ringede, det var en kamerat der kørte forbi og spurgte om jeg skulle have hjælp, jeg svarede nej men så sagde han at jeg skulle ringe til 114 og det gjorde jeg så det første der skete i mobilen var at man skulle taste postnummeret ind så husk lige at have en liste med postnumerne med på hele DK så kom der en stemme med tre forslag jeg trykkede så på 2 og nu kom der en dame, jeg sagde så mit navn og fortalte hvor jeg stod og med et fladt hjul på højre side spurgte så om jeg måtte skifte det og promte kom svaret NEJ så sagde jeg til damen at hun kunne rende mig et hvis sted og smed røret på og 4 minnutter kørte jeg videre ud af motorvejen
Index
139925: sv: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 20:39:05) (svar på 139922)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Velkommen til overvågnings Danmark, Per!

Siden politireformen spiller Politiet forrykt!

En telefonsvarer hører ikke hjemme i politiets borgerkontakt!

Hvis bilen er punkteret i venstre side, så drej bilen skråt ind til højre som muligt og drej forhjulene til højre. Det giver lidt beskyttelse mod den øvrige motorvejstrafik. Skulle bilen blive påkørt, vil den blive skubbet længere ud i rabatten.

Det gælder for al nødvendig standsning i nødsporet: drej forhjulene til højre!

Husk advarselstrekant, sikkerhedsvest, klodser for hjulene, postnummerfortegnelse, postionsberegner samt en rulle tudekiks...
Index
140077: sv: sv: sv: Dækskifte på motorvej (30-01-2014 20:15:49) (svar på 139925)
Lars Nygaard #8835, reg. bhm (medlem) (ip-adr: 212.242.251.113)
Velkommen til overvågnings Danmark, Per!

Siden politireformen spiller Politiet forrykt!
Hmmmm, der er jeg ikke enig! Jeg synes, politiet udfører et godt og vigtigt arbejde!

En telefonsvarer hører ikke hjemme i politiets borgerkontakt! Helt enig, men der er sikkert et klækkeligt tilskud fra digitaliseringsstyrelsen

Hvis bilen er punkteret i venstre side, så drej bilen skråt ind til højre som muligt og drej forhjulene til højre. Det giver lidt beskyttelse mod den øvrige motorvejstrafik. Skulle bilen blive påkørt, vil den blive skubbet længere ud i rabatten.
Her er jeg slet ikke enig Paul, med mindre det blot er et skub blidt bagpå er det måske plausibelt, men kommer der nu noget andet med mellem 90 og 130 km/t så skal man godt nok være heldig for at overleve ens egen bil der kommer som den første, og den anden, der straks følger mere eller mindre efter.

Det gælder for al nødvendig standsning i nødsporet: drej forhjulene til højre! Ja, der er fint, kører man en LandRover, og der er plads, så tril HELT væk - vi kan jo godt køre tilbage igen... men der ud over, så handler det om at sikre sig, at man bliver set, og har GOD plads omkring sig - det er altså ikke småt, hvad der bliver ramt i nødspor rundt om i verden, også i lille Danevang...

Husk advarselstrekant, sikkerhedsvest, klodser for hjulene, postnummerfortegnelse, postionsberegner samt en rulle tudekiks...
Den med tudekiksene er vigtig!!
Index
140079: sv: sv: sv: sv: Dækskifte på motorvej (30-01-2014 21:57:40) (svar på 140077)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 37.128.215.237)
Jojo, Lars,

men nu er jeg selv politifunktionsuddannet og har styr på uheldstedsikring...
Index
139923: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 20:17:49) (svar på 139918)
Ole Pars #3338, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.123.192)
Du skal faktisk ringe til politiet når du holder i nødsporet. De kan så give tilladelse til skift af hjul eller rekvirere nødhjlæp.
Index
139927: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 21:19:35) (svar på 139918)
Jens Christiansen #8556, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 188.179.10.122)
Jeg synes lige at, i inden der kommer for mange sjove og alternativer frem, skal søge oplysninger på trafikstyrelsen.dk. Der er noget om snakken. Jeg vil i morgen opsøge en kollega, som mener han er skide klog( det er han). Så vent
med at råbe overvågning og politikontrol mm. Da i kører landrover så kør væk fra asfalt og skift hjul i græsrabat. Alternativt så kan man vel ringe til falck. De vil så komme med skiltevogn og meget andet.
Hilsen Jens C
Index
139941: sv: sv: Dækskifte på motorvej (26-01-2014 23:35:08) (svar på 139927)
Mikael Friis #3481, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 212.242.246.166)
Sakset fra FDM's hjemmeside:

Hvis din bil havarerer på motorvejen, skal bilen snarest muligt fjernes fra motorvejen. Du må kun reparere på køretøjet, hvis det er nødvendigt for, at køretøjet snarest muligt kan køre videre. Det betyder, at du fx gerne må skifte et punkteret dæk, men at du ikke må udføre en længerevarende reparation af motoren.

Kontakt politiet på 114
Hvis det er nødvendigt at udføre reparation på stedet, og det er nødvendigt at inddrage en del af kørebanen, skal du inden du går i gang, underrette politiet på telefon: 114. Det kan være i tilfælde af at nødsporet er smalt eller at du ved fx et dækskifte ville komme til at stå ude på kørebanen, selv om resten af bilen holder i nødsporet. Politiet skal også kontaktes, hvis fjernelse af køretøjet kræver inddragelse af en del af kørebanen. Politiet beslutter herefter, om reparation/fjernelse kan iværksættes.
Overholdes de nye regler ikke, kan det koste en bøde på minimum 1000 kr. - alt efter omfanget af forseelsen.

Mvh
Mikael - modstander af formynderi men tilhænger af sund fornuft
Index
139945: sv: sv: sv: Dækskifte på motorvej (27-01-2014 00:17:34) (svar på 139941)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.179.103)
"Nej hvor smart" kan bilen ikke bringes til at køre inden for 2 minutter, skal den stå i 2 eller i flere timer og skal hentes af Falck. Har selv, i forb. med mit arbejde, oplevet 72 timers ventetid hos Falck ved vintertide. En hvordan synes man selv det går? Men naturligvis en EU-harmonisering med eks. Tyskland, hvor man kan passeres af en Porsche, der kører med 240Km/T.
Index
139949: sv: sv: sv: sv: Dækskifte på motorvej (27-01-2014 05:26:19) (svar på 139945)
Steen Hansen #7885, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 80.167.66.113)
Man må IKKE skifte dæk på motorvejen, men når mn er i nødsporet er man ikke på motorvejen og der skal så heller ikke bruges trekant
Ja:
i læste rigtigt
Jeg blev selv meget overrasket da min kørelærer fortalte dette i sidste uge

Steen
sIIa 1962 109 Benzin
Index
139956: sv: sv: sv: sv: sv: Dækskifte på motorvej (27-01-2014 08:32:43) (svar på 139949)
Mikael Friis #3481, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.63.106.50)
Spørgsmål fremsat i Folketinget:
Spm. om det er korrekt, at det er ulovligt at opsætte advarselstrekant eller tænde sit havari-blink, hvis man holder i nødsporet og er havareret, idet nødsporet ikke betragtes som en del af kørebanen


Svar af daværende justitsminister Morten Bødskov:
Reglerne om anvendelse af afmærkning, herunder advarselstrekant og havariblink,
hører under Transportministeriet, der har oplyst følgende:
”Motordrevet køretøj, bortset fra to-hjulet motorcykel, der på grund af færdselsuheld, motorfejl eller lignende årsag er standset på et sådant sted eller på en sådan måde, at der opstår fare eller ulempe for færdslen, skal afmærkes med en trekantet advarselsanordning (advarselstrekant). Det samme gælder påhængskøretøj. Afmærkning kan dog undlades, hvis køretøjet straks fjernes. Køretøjet kan under samme betingelser afmærkes med havariblink. Afmærkning med havariblink fritager ikke for afmærkning med advarselstrekant.
Føreren af et motordrevet køretøj, der er forsynet med havariblink, skal i forbindelse med uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorveje benytte havariblink for at henlede bagvedkørende trafikanters opmærksomhed på faren. Hverken brug af advarselstrekant eller havariblink er påbudt, efter at et havareret køretøj er flyttet bort fra kørebanen og ud i nødsporet. Brug af advarselstrekant er bl.a. af hensyn til personer, der eventuelt opholder sig i nærheden af det havarerede køretøj, fortsat lovlig. Derimod må brug af havariblink ophøre, år køretøjet er fjernet fra kørebanen, da brugen af disse lygter f.eks. i mørke, kan give andre trafikanter en fejlagtig opfattelse af uventet kødannelse eller et forkert indtryk af vejforløbet.
De beskrevne regler er i tråd med Wienerkonventionen af 8. november 1968 om vejtrafik. På Transportministeriets anmodning har Trafikstyrelsen i 2009 hørt Rigspolitiet og Vejdirektoratet, om der vurderedes at være behov for, inden for rammerne af Wienerkonventionen, at ændre de gældende regler om brug af havariblink. Både Rigspolitiet og Vejdirektoratet svarede med henvisning til Wienerkonventionen, at det var der ikke.
Det er på den baggrund Transportministeriets opfattelse, at der ikke er grundlag for at ændre reglerne om brug af advarselstrekant og havariblink.”

Kan ses her: http://www.ft.dk/samling/20121/lovforslag/l62/spm/1/index.htm

Mvh
Mikael