tilbage

Land Rover Forum  

Index
162090: Information fra Miljøstyrelsen (12-12-2019 16:18:00)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.208.78)
Miljøstyrelsen ønsker at informere alle med interesse for biler om reglerne for påfyldning af kølemiddel på bilers aircondition-anlæg. Miljøstyrelsen beslaglægger et bekymrende antal ulovlige beholdere med kølemidlet R134a, som private borgere forsøger at importere med henblik på selv at fylde kølemiddel på A/C-anlægget i deres bil. Der er desværre mange misforståelser af, hvad private må, og hvor skadeligt kølemidlet R134a er for klimaet. Dette skyldes bl.a. forkert information og misvisende vejledninger på nettet.


Miljøstyrelsen håber, at Dansk Land-Rover Klub vil informere jeres medlemmer om, hvad man som privatperson må og ikke må i forhold til at fylde kølemiddel på sin bils A/C-anlæg. Vedhæftet denne mail er et faktaark og en artikel, som vi håber, du vil formidle videre ? fx via jeres e-mail, nyhedsbrev eller hjemmeside.


Reglerne kort fortalt: Private, der ønsker at fylde R134a på A/C-anlægget i deres bil, skal altid få påfyldningen foretaget på et godkendt værksted, hvor det udføres af uddannede medarbejdere. De skrappe regler skyldes, at R134a er en drivhusgas, der er 1.400 gange mere klimaskadeligt end CO2.

Med venlig hilsen

Brian Nielsen
Formand
Dansk Land-Rover Klub
Index
162099: sv: Information fra Miljøstyrelsen (13-12-2019 20:19:11) (svar på 162090)
Brian Nielsen #8657, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 80.62.117.174)
Faktablad