tilbage

Land Rover Forum  

Index
164512: Ministersvar om partikelfiltre til gulpladebiler, når der ikke findes et på markedet (06-10-2020 17:11:33)
Michael Christian Møllgaard #6242, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 85.191.190.238)
Manglende partikelfilter på markedet er ikke tilstrækkelig grund til dispensation for varebiler, siger miljøministeren.
Men der arbejdes på godkendelse af flere filtre.

2.10.20. Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 1342 (MOF alm. del) stillet den 4. september 2020 efter ønske fra Jacob Jensen (V). Spørgsmål nr. 1342 ”Hvordan forholder ministeren sig til, at mange varebilejere ikke har mulighed for at få monteret det lovpligtige partikelfilter, fordi det endnu ikke er tilgængeligt på markedet, jf. artiklen ”Hans Jørgens bil er ulovlig i fem byer: 'Jeg har ikke 800.000 til en ny'” fra dr.dk den 3. september 2020.
Svar:
Miljøzonerne gælder for alle varebiler, uanset om der kan eftermonteres et partikelfiltre. Det følger endvidere af lovbemærkningerne til L 191 fra foråret 2019, at den gældende praksis for dispensationer er, at der skal være andre særlige omstændigheder til stede før der gives dispensationer til køretøjer uden partikelfilter. Manglende mulighed for partikelfilter kan som udgangspunkt ikke stå alene. Markedet for partikelfiltre til eftermontering på varebiler dækker desværre ikke alle modeller. Miljø- og Fødevareministeriet har derfor indledt et samarbejde med Færdselsstyrelsen om at få godkendt partikelfilter til flere varebilsmodeller.
Underskrevet Lea Wermelin