tilbage

Land Rover Forum  

Index
91065: Domme i knivsager (15-12-2009 13:25:21)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.243.4.11)
Så har Højesteret afsagt sine domme i de to meget omtalte prøvesager om overtrædelse af våbenloven. Udfaldet blev f.s.v.a. selve skyldsspørgsmålet i begge sager en stadfæstelse af de tidligere afsagte by- og landsretsdomme om overtrædelse af våbenlovens § 4, stk. 1.

Imidlertid har Højesteret lempet Landsrettens idømmelser af 7 dages hæfte i begge sager, således at de dømte alene idømmes en bøde på hver kr. 3.000,- jfr. også byrettens oprindelige dom. Højesteret har hermed statueret to fremtidigt for domstolene brugbare fortolkningsbidrag for, hvornår der kan siges at være "særlig formildende omstændigheder", som jfr. våbenlovens § 10, stk. 2 alene skal føre til idømmelse af bøde og ikke hæfte.

For politiet er der intet umiddelbart nyt at konkludere som følge af de af Højesteret afsagte domme. Derimod er det bekræftet, at der i de pågældende tilfælde vitterligt hár været tale om overtrædelse af våbenloven med deraf følgende konsekvenser.

Se mere her: http://www.domstol.dk/hojesteret/nyheder/pressemeddelelser/Pages/Dommeiknivsager.aspx

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
Index
91073: sv: Domme i knivsager (15-12-2009 14:35:46) (svar på 91065)
Niels Erik Lysebjerg Hansen #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Hej Søren

Jeg tror aldrig jeg holder op med at blive forundret over jura-sprog. Prøv lige at læs det her en gang til:

"Højesteret har hermed statueret to fremtidigt for domstolene brugbare fortolkningsbidrag for, hvornår der kan siges at være "særlig formildende omstændigheder", som jfr. våbenlovens § 10, stk. 2 alene skal føre til idømmelse af bøde og ikke hæfte." -sikke en sætning! Prøv lige at finde udsagnsled og grundled der! (smiler muntert)

Men på alm dansk; betyder det så at de to dilikventer kan genoptage deres karrie-drømme som henv. politimand og pædagog, eller er de stadig for altid stemplet som samfundsfjender?

Sagt med andre ord, risikerer man en "plettet" straffe-attest, dersom man har glemt sin uundværlige stanley-kniv dybt ned i bilens værktøjskasse, eller kan man slippe med en bøde på 3000,-?

Hilsen Niels
2,25 liters oliedryppende benzinslugende CO2-pumpe
Index
91074: sv: sv: Domme i knivsager (15-12-2009 14:50:51) (svar på 91073)
Knud Torp Madsen #3283 (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 79.138.243.96)
Som jeg forstod det, er de straffede med fortabelse af borgerlige rettigheder og til evig fortabelse i Skærsilden, og til spe og spot på straffeattesten.

mvh
Knud
Index
91075: sv: sv: sv: Domme i knivsager (15-12-2009 15:13:00) (svar på 91074)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 83.91.21.133)
Hej

Øhm er det ikke kun friheds berøvelse der figurer på straffe attesten?

MVRH

Ole nu med 16 dage tilbage som #493
Index
91076: sv: sv: sv: sv: Domme i knivsager (15-12-2009 15:22:40) (svar på 91075)
Ole Jensen #7456, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 188.177.22.134)
Index
91077: sv: sv: sv: sv: sv: Domme i knivsager (15-12-2009 16:17:35) (svar på 91076)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 83.91.21.133)
Super så blev man så meget klogere.

MVRH
Ole.
Index
91130: sv: sv: sv: sv: Domme i knivsager (16-12-2009 18:51:40) (svar på 91075)
Michael Valentiner-Branth #2374, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 93.167.80.43)
Bliver du så overflyttet til Alcatraz........?
Hils derude, been there, got the T-shirt and a lot of drivable RR's

Hilsen Michael
Index
91135: sv: sv: sv: sv: sv: Domme i knivsager (16-12-2009 21:30:53) (svar på 91130)
Ole Pedersen #0493, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 188.228.50.51)
HØ hø ornlig syg humor....

Jeg hilser ude i verden.MVRH

Ole
Index
91102: sv: sv: Domme i knivsager (16-12-2009 07:09:56) (svar på 91073)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 87.56.95.72)
Hej Niels.

Ja, en fin sætning, ikk' :-) Har lige læst den igen og medgiver, at den er lidt juridisk, men den er dog, som jeg gerne vil have, at den skal være. Incl. adskillige både udsagnsled og grundled, hvor dé skal være :-)

F.s.v.a. dine spørgsmål om de to dømtes fremtidige karrieremuligheder så bliver jeg dig svar skyldig. Det ved jeg simpelthen ikke. Det må vel bero på de fremtidige, potentielle arbejdsgivere m.m., hvilken betydning de vil tillægge det, hvis de bliver bekendte med forholdene.

F.s.v.a. de dømtes "stempling", så har Ole lagt et fint link på nedenfor til til politiets oplysninger om straffeattester. Det giver forhåbentlig svar på lidt af dit spørgsmål. Men hertil har jeg dog bemærket, at det i pressen har været diskuteret, om et forhold som de omtalte vil eller ikke vil fremgå af den private straffeattest (om det sidestilles med brud på straffelov eller lov om euforiserende stoffer). Og jeg skal faktisk ikke kunne sige det. Men det bliver sikkert snart afklaret. Under alle omstændigheder er det kun den private straffeattest, man her diskuterer. F.s.v.a. politiets "interne" straffeattest er der nok ingen tvivl om, at der vil være en plet. For de dømte hár - i lovmæssig forstand - gjort noget kriminelt.

Og hermed når vi også frem til dit sidste spørgsmål. For Højesteret har nu afgjort, at dét at køre rundt med et multiværktøj incl. kniv og dét at køre rundt med en hobbykniv, som man bruger på job, ikke kan betegnes som anerkendelsesværdigt i forhold til lovens tekst, hvorfor der altså er tale om brud på loven. Til gengæld findes i begge sager at være særligt formildende omstændigheder, der fører til, at der "kun" straffes med bøde.

En stanley-kniv i værktøjskassen vil således helt sikkert også være et brud på loven (hvis klingen er for lang), og vil dermed mindst medføre en bøde. Men alene p.g.a. den meget stærke belysning (og oplysning), der har været om loven og dens konsekvenser m.m., skal jeg ikke hér kunne love dig, at man på tilsvarende vis også fremtidigt vil finde SÆRLIGT formildende omstændigheder (som jo iflg. både en almindelig sproglig forståelse og tilsvarende juridisk skal være mere formildende end almindeligt formildende omstændigheder), som skulle fritage et sådant eksempel for hæfte. Det vil nok ikke blive sværere for anklageren at bevise, at du godt vidste, du gjorde noget forkert, end i de to omtalte sager. Tværtimod måske. Ja, så skulle det da lige være, hvis det var din kone, der havde lagt kniven i værktøjskassen, og du helt konkret ikke vidste det. Det skulle måske nok kunne betegnes som en SÆRLIGT formildende omstændighed.

Kan du se forskellen? Vi snakker her den teoretisk/tekniske forskel. Ikke den i almindelig opfattelse rimelige.... som er noget helt andet.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT