tilbage

Land Rover Forum  

93816: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 20:01:42)
Anders Christensen #8316, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 77.213.169.196)
Da vores ansvarsfritagelses seddel åbentbart ikke er juridisk gyldig, har man så fra HB side forsøgt at finde en juridisk gyldig fremgangsmåde?
Jeg vil gerne hjælpe medtrafikanter der ikke er så heldige at køre LR, men det skal ikke være med egen økonomisk risiko tilfølge, så en retslig gyldig ansvarsfritagelse ville kunne afhjælpe en del.
Jeg føler mig dum når jeg kommer i en bil med 4 WD, spil, kæder og træktov, men ikke kan hjælpe uden at skulle risikere en økonomisk lussing, og den er også svær at forklare de nødstedte..
mvh
Anders
93817: sv: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 20:48:50) (svar på 93816)
Kenneth Poulsen #0435, reg. l-f (medlem) (ip-adr: 87.55.59.181)
Hej Anders, hjælp bare de andre, men brug din sunde fornuft.

Hvis mennskebilen står 10m ude på marken med sne op så dørene ikke kan åbnes, så lad den stå til de professionelle.

Hvis den har sat forenden op på en snedrive, eller holder med sne oppe under maven, kan du sikkert godt uden problemer trække den tilbage på vejen.

Er du i tvivel så lad den stå, tilbyd i stedet telefon, køre hen til skolen , stationen, hjem i nærheden el.lign.

Bare det du stopper og gør noget, fjerner pludselig nethindebilledet af firehjulstrækkerførerne som overvægtige, dåsebajerdrikkende kajer, i netundertrøjer :)

Mvh
Kenneth Poulsen - der også stopper, men dog er overvægtig.


93820: sv: sv: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 21:03:34) (svar på 93817)
Lars Stricker-Petersen #4073, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 188.182.13.222)
Hvad med netundertrøjen?.
93821: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 21:19:41) (svar på 93820)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.230.37)
De svedigstive netundertrøjer kan jo så passende bruges til
snekæder! Hvis da saltindholdet ellers ikke har smeltet
sneen inden igangsætning
93818: sv: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 20:49:21) (svar på 93816)
Mikael Friis #3481, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 80.63.106.50)
Hej Anders

Den har været oppe og vende mange gange, men konklusionen har vist hver gang været, at det ikke er muligt at formulere en juridisk gyldig erklæring. Forsikringsselskaberne vil ganske enkelt ikke fraskrive sig retten til at gøre bjærgeren ansvarlig for evt. skader på hverken havaristens eller bjærgerens bil - lige så lidt, som en aftale mellem parterne - skriftlig såvel som mundtlig - kan forpligte forsikringsselskabet.

Problematikken illustreres ganske klart af dette eksempel (ca. 1:30 inde i klippet):

http://www.youtube.com/watch?v=C8_WPHEhkYA

Skulle forsikringsselskabet virkelig betale for skaden? Nej, her må bjergerens "tumpeforsikring" (= bjærgerens tegnebog) træde til.

Jura og rimelighed følges ikke nødvendigvis ad, og det er naturligvis træls at stå i en situation, hvor man gerne ville men ikke turde hjælpe.

Mvh
Mikael - som aldrig har hørt om DLRK-medlemmer, der er kommet i fedtefadet pga. en fornuftig og ansvarlig bjærgning.
93824: sv: sv: Til HB ang bjærgning (10-02-2010 21:41:09) (svar på 93818)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 94.191.230.37)
Ouch, that wasn´t not so good, Japcrap at its worst.
Jo Mikael, vi har jo ofte hørt om bilister, der efter et sammenstød får modparten til at skrive under på at vedkommende påtager sig skylden; en sådan erklæring bortarkiveres strax lodret i den sorte med låg hos forsikringsselskabet, her skal man nok selv bestemme hvem der skal til lommerne.
Ved bjærgningshjælp skal man jo så selv passe på ikke at sidde fast eller rutsche i grøften, det er de færreste der kan trække 2tons bil fri.
93837: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 09:17:31) (svar på 93816)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 213.140.74.130)
Her er hvad Christian Skødt, Forsikringsoplysningen, svarede mig, da jeg spurgte om ansvarsfraskrivelsen kunne bruges.

"Hej Arnth Jørgensen,

Spørgsmålet om det er muligt at kunne fraskrive sig ansvaret ved brug af medsendte dokument er så kompliceret, at det ligger uden for vor område at besvare det.

Der kan nemlig opstå situationer, der er uden for færdselslovens område og situationer inden for færdselslovens område.
Og inden for færdselslovens område kan skadesituationer være nogle der skal bedømmes efter lovens strenge regel om objektiv hæftelse og andre situationer - der skal bedømmes alene ud fra alm. dansk retspraksis.

Endelig vil der være situationer, hvor hver enkelt bils kaskoforsikring (hvis en sådan findes) dækker - men også situationer, ´hvor den ikke dækker.

Så vort råd til dig er, at du henvender dig til foreningen og beder dem om at få den fagkompetente juridiske vurdering, der kan dokumentere, at ansvarsfraskrivelsen for indbyrdes tingskader også holder.Venlig hilsen

Forsikring & Pension
Forsikringsoplysningen

Christian Skødt
Chefkonsulent
Dir. 33 43 56 07"

Med RRC hilsen
Arnth

93843: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 11:51:32) (svar på 93837)
Anders Christensen #8316, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 77.213.169.196)
Nu er jeg jo bjærgningsuddannet i forsvaret, og derfor tænder det mig endnu mere af, har midlet og målet, men kan blive bonget for at hjælpe.
Tror på at folk hellere vil hjælpes og få revet en kofanger af, end blive 2-3 timer ude i kulden, og vente på falck, som alligevel river den af. Men vil da gerne være på den sikre side og vide at jeg ikke kan risikere at skulle erstatte en hel bil, hvis der kunne strikkes en gyldig seddel sammen.
Som Chr Skødt også skriver; henvend dig til foreningen og få dem til at lave en fagkompetent juridisk vudering..
Men det er åbentbart svært at få lovgivning, forsikringsregler og sund fornuft til at arbejde sammen.
93845: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 12:08:24) (svar på 93843)
Claus A. Kjøller #1105, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 62.242.232.2)
Du behøver da ikke at vente på Falck for at få revet den af....tror faktisk at abonnementet dækker den slags :-O

og dem i grøften og driven må klare sig selv ;.)


mvh Claus
93847: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 12:20:36) (svar på 93843)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.243.4.11)
Og hér er det så lige, at jeg kommer ind over og driller med et: "Ja, men lovgivning ér netop et udtryk for sund fornuft" - sådan som de til enhver tid værende flertal af borgere i et demokratisk samfund har valgt, at den sunde fornuft skal tolkes/aftales.

Problemet er bare, at der foruden et flertal også findes et mindretal, der evt. ser anderledes på det; eksemplificeret ved at man jo kunne tænke sig, at dét, der måtte være i overensstemmelse med min personlige sunde fornuft (i min interesse), ikke også altid tilsvarende er sund fornuft i mine medborgeres interesse. Og omvendt ;-)

"Sund fornuft", "rimelighed" og "retfærdighed" er bare nogle af de begreber, jurister og filosoffer har bakset med i årtusinder for at opnå enighed om forståelsen af. Men det er endnu ikke lykkedes...

Som både Mikael Friis og den gode mand fra Forsikringsoplysningen udtrykker det, så kan det desværre ikke lade sig gøre i enhver henseende og ubetinget at opnå den ansvarsfritagelsestilstand, man godt kunne ønske sig i.f.m. bjergning.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
A3 SB 1,8
93849: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 13:02:35) (svar på 93847)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 62.243.4.11)
Hvad klubbens bjerningsblanket angår, så hár dennes værdi jo allerede tidligere været diskuteret til hudløshed her på forum; man kan blot indtaste ordet i søgningsfeltet, så er der rigeligt at forholde sig til.

Mine personlige holdninger til blanketten er meget kortfattet:

1. Jeg er enig i, at den i VISSE sammenhænge kan forrykke ansvarsfordelingen i den retning, den intenderer. Men den kan det ikke i alle sammenhænge, herunder f.eks. situationer, hvor dén, der bjerger, måtte opføre sig groft uagtsomt eller med decideret fortsæt.

2. Jeg synes ikke om blanketten, fordi jeg befrygter, at den kan indgyde en falsk tryghed, der evt. får nogle til at forvilde sig ud i en redningsaktion, de ellers ville have afstået fra - og uden at kunne gennemskue alle konsekvenser, jfr. pkt. 1.

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
A3 SB 1,8

93855: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 14:11:53) (svar på 93816)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.128.4)
Hej Anders.
Jeg havde et uheld med min bil, for et års tid siden, hvor jeg foranledigede et uheld, dog uden selv at være indvolveret.
Jeg kontaktede min forsikring, Trekroner, lavet gennem klubben, og der oplyste de mig følgende:
Man kan lave alle de sedler man vil, underskrive alle de ansvarserklæringer man vil, de er 100% ligeglade!
Og dette er lavet ud fra den grund, at hvis man står i et uheld, og modparten er truende og måske endda med tendenser til voldig, så kan man underskrive en lap papir, hvor man påtager sig hele skylden, med al hvad det indbefatter. Men, når man kommer hjem, så er det igen forsikringsselskabet, og kun forsikringsselskabet der afgør erstatningssagen.
Iøvrigt, så kan forsikringens afgørelse og politiets opfattelse af sagen også være forskellige, det sker dog ikke så tit, men det er ikke umuligt, oplyste Trekroner.
Så derfor, har du forsikring gennem klubben, så kan du ikke bruge papiret til noget som helst.

Jimmi
93860: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 17:30:45) (svar på 93855)
Anders Christensen #8316, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 77.213.169.196)
Jeg tror ikke det papir kan bruges til noget, hvad enten man har trekroner eller andre forsikringsselskaber..
Jeg ærgrer mig bare over at det skal være så svært at hjælpe uden risiko. Men stadig, tror bare folk er glade for at komme op og videre uden falck.
Mener bare det med at få den revet af uden falck, er forkert, man har vel folk til det grove.......
93862: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 17:46:25) (svar på 93860)
Paul Sehstedt #0027, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 188.178.8.53)
citat:

Mener bare det med at få den revet af uden falck, er forkert, man har vel folk til det grove.......

citat slut...


Hvad mener du med den sætning ?
93872: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 20:57:14) (svar på 93862)
Jimmi Povlsen #7737, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 87.55.128.4)
Hej Paul.
Læs Claus Kjøllers indlæg, så er det såmænd simpelt nok at forstå.....
Jeg fattede den første gang jeg læste den,men jeg havde også læst hele tråden.

Jimmi
93863: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 18:33:16) (svar på 93860)
peder kjer jessn (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 85.81.119.221)
hej anders
jeg ved ikke hvordan i bliver uddannet i forsvaret, men vi i falck lære at vi ikke skal rive noget af. :))
mojn peder
93865: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (11-02-2010 19:29:48) (svar på 93863)
Bjørn Beyer Lauridsen #7995, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.107.151.137)
jeg vil nu også mene at den fremgangs måde jeg lærte i mili er en anden end den man ser Falck bruge. og hvis det kom til min egen borgergryde, så ville jeg nok også foretrække falck-metoden.

mvh Bjørn
93919: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (12-02-2010 14:50:22) (svar på 93863)
Brian Kristensen #6473, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 83.95.179.36)
hørt ...
93930: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (12-02-2010 20:36:20) (svar på 93919)
Niels Erik Lysebjerg (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 194.239.76.58)
Ja nu har jeg så kigget lidt på den her tråd og jeg må sige at sagen er nok den at man kan ikke gå gennem livet med denne mistro til alt og alle. Ikke hvis livet skal være værd at leve.

Jeg er muligvis erhvervsskadet, men jeg mener vi er til for at hjælpe hinanden, og hvis jeg ser nogen sidde i grøften, oog jeg mener at jeg kan trække dem fri, så tilbyder jeg min hjælp, i tiltro til at de ikke først vil tage imod den, for dernæst at beskylde mig for deres skader.

Lidt ligesom hvis jeg ser en ældre dame falde på fortovet. Da vil jeg da ile til hjælp, uden først at presentere hende for et stykke papir hvorpå hun skal skrive under på at det er med reelle hensigter, når jeg nu fører mine hænder under hendes arme og at hun ikke vil holde mig ansvarlig for eventuelle blå mærker. På den anden side vil da da nok også tænke mig lidt om og ikke bare hive hendes arme af led mens hun vrider sig højlydt i smerte.

Det er da muligt at man i et tænkt eksempel kan få problemer for sin hjælpsomhed, men hvis vi alle konstant nærer denne mistro mod hinanden, så er det sgutte til at holde.

Så jeg mener, hiv alle de borgergryder op i kan, i tillid til at al hjælp der modtages modtages i taknemmelighed.

Go' Weekend.

Mvh Niels
93934: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (12-02-2010 21:21:25) (svar på 93930)
Søren Rasmussen #5846, reg. øjyl (medlem) (ip-adr: 188.177.230.219)
Hej Niels.

Ja, men tillid ér ganske rigtig godt ... og absolut at foretrække som et førstevalg, hvor man måtte have flere muligheder. Det må vi aldrig glemme, og her er jeg naturligvis helt enig med dig.

Men problemet ligger jo bare i, at selv om den undstedte endda også viser sig din tillid værdig, så kan det desværre være, det hele ender med, at dú som den hjælpsomme - både en bjergningsblanket til trods ... eller foruden - kommer til at stå tilbage som den, der skal betale for en evt. skade eller på anden måde stå til ansvar for en handling. Ikke fordi den undstedte beskylder dig herfor. Men fordi et forsikringsselskab (eller i ekstreme tilfælde politi/straffemyndighed) træffer afgørelse herom.

Og det er lige præcis dér, jeg har min pointe. Nemlig; lad være med at hæfte tillid til en (måske) ansvarsfritagende blanket og dérfor gøre noget, som du ikke ellers ville have følt dig tryg ved at gøre. Men hæft naturligvis gerne tillid til dine medmennesker, hvor du måtte finde denne rigtig og naturlig, og til handlinger, som du af alle mulige andre årsager måtte føle dig tryg ved at udøve.

Jeg håber, du kan se, hvad jeg mener :-)

Mvh Søren R.
90" 50th V8
Aygo 1,0 MMT
A3 SB 1,8
93940: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (13-02-2010 00:12:26) (svar på 93919)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 213.140.74.130)
Hej Brian

Som du ved holder, jeg mig til de gule!

Arnth
93947: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (13-02-2010 11:46:10) (svar på 93940)
Anders Christensen #8316, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 87.60.113.104)
Som sagt, jeg vil gerne hjælpe, gør det også hvis jeg ser en der hænger fast. En BJ UDD i hæren gør ikke at jeg hovedløst hiver og flår i en bil, men skader kommer også på undervogn ( rør, udstødning osv ) når den bliver trukket op af en grøft, og det er her jeg frygter at en erstatningssag kan komme på tale.
Det være sig falck, dansk autohjælp eller en af os der foretager operationen, ingen af os kan vide om der under sne og bil er en trærod eller andet som er i vejen.
93948: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (13-02-2010 11:56:34) (svar på 93947)
Jørgen M (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 93.166.201.230)
Man kunne måske lade modparten selv trykke på knappen til spillet hvis man bruger sådan et. Så er det jo ham selv der står for opgaven...
93950: sv: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (13-02-2010 12:11:29) (svar på 93947)
Jørgen Lundrup #3771, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 85.218.164.140)
Gennem tiden har jeg, som jo mange andre, brugt mine køretøjer til at bjærge andre; heldigvis er jeg endnu ikke blevet mødt med krav om at betale for skader i den forbindelse. Det skal dog siges, at jeg heller ikke, mig bekendt, har været anledning til, at der er opstået skader; det er jo i orden at sige til en, der sidder megte fast, at man ikke kan hjælpe, og det forstår de fleste.

Skulle jeg imidlertid komme i den situation, at jeg bliver afkrævet et eller andet beløb som følge af min (gratis) hjælp, har jeg da til hensigt at opkræve et beløb som vederlag for udført assistance; det kan så pudsigt nok vise sig, at beløbet vil overstige modpartens krav med en 500-600 kroner...

Jørgen Lundrup
som nok skal til Bjørnø på gåben i morgen
93952: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Til HB ang bjærgning (13-02-2010 14:07:24) (svar på 93940)
Brian Kristensen #6473, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 90.185.139.227)
intern joke mellem arnth og brian ....... det er ok beklagligvis er det et frit land vi lever i... vi ses der ude arnth.. blink og vink..