tilbage

Land Rover Forum  

168137: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 17:47:11)
Mie Sylvestersen-Platz #5152, reg. vjyl (medlem) (ip-adr: 192.36.27.151)
Kære medlemmer.

Jeg kan konstatere, at der stadig er rigtig mange medlemmer der ikke har betalt deres kontingent. Jeg vil meget opfordre til at man får det bragt i orden inden Regionalforsamlinger.
Jeg har her lagt to billeder op der viser hvordan man betaler sit kontingent på holdsport.dk
Alle har fået tilsendt en mail med betalingslink. Mener du at du ikke har fået en sådan mail så undersøg evt. dit spamfilter
Giv mig venligst besked hvis du ikke mener, at du kan finde mailen med betalingslink. Jeg vil foretrække at du henvender dig på mail: kasserer@dlrk.dk

Med venlig hilsen

Mie Sylvestersen-Platz
168138: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 18:28:11) (svar på 168137)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.208.67.226)
Tjae, det var vel det man kunne forvente. Rigtig mange har entet ikke set deres mail, eller de har misforstået den, og tænkt det var phishing, eller de har ikke gidet bøvlet. Nogen har også haft problemer med at logge ind og betale og har så opgivet der. Endelig er der dem der bare ikke vil bruge det nye system. Jeg har betalt dog.
Men jeg mener stadig man har skudt sig selv i foden her. Det er muligt det er nemt for klubbens administration. Men hvis det skræmmer medlemmerne væk, hvad har vi så vundet?

Mvh Niels
168140: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 18:46:59) (svar på 168138)
Thomas Petersen #8715, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 129.142.120.173)
Fuldstændig enig med Niels !

Vh Thomas
168141: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 19:05:50) (svar på 168138)
Poul Meirum #1456, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 46.246.106.168)
Kære Land Rover folk.

Jeg kan konstaterer, at mit kontingent til DLRK for 2023 ikke er trukket fra min betalings konto d.d.

Jeg orker ikke, at tilmelde mig endnu et for mig ukendt betalingssystem fx. Holdsport.dk.

Jeg vil på denne baggrund sige tak for mange gode år i Dansk Landrover Klub, og ønske klubben god vind fremover.

De bedste hilsner

1456 Poul Meirum
“Region Ærø”

168143: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 19:42:06) (svar på 168141)
Kent Rostgaard Johansen #8934, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 185.5.164.246)
Ja det er trist.
I region sydjylland har vi mistet ca. 50% af vores medlemmer.

Håber ikke det samme gør sig gældende for de øvrige regioner.
168144: sv: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 20:00:55) (svar på 168143)
Lars Billingsley #3879, reg. nvsj (medlem) (ip-adr: 185.107.15.106)
jeg har også valgt at takke af
Lars/Biltris
168230: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-03-2023 19:46:52) (svar på 168138)
Ann Lysebjerg (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.208.67.226)
Kære alle

Der er lys for enden af tunnelen.
Det er muligt at HB ikke har magtet opgaven, men nu har et par frivillige piger med evner på området fået strikket en instruktion sammen.
Vi starter i næste uge med hjælpe medlemmer til at komme på Holdsport.dk og hjælp til at forstå Holdsport.dk
Nu har vi Holdsport.dk Så må vi få det bedste ud af det. :-)


hilsen Ann Lysebjerg
168231: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-03-2023 22:19:49) (svar på 168230)
Brian Nielsen #8657, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.155.223)
Hej Anne og Sanne
Hvor er det hjertevarmende at læse det indlæg.
Det i har gang i, det er K.... Eddermame klubånd på meget højt plan. TUSIND TUSIND TAK........

I stedet for at tilslutte jer korret....
Så valgte i at handle.

Det kan man kun blive varm om hjertet af, og jeg er sikker på at der er mange andre end jer derude med evnerne og hjertet på rette sted.
Der er lys i enden af tunnellen, vi skal bare lige de sidste meter.....
Og men 2 stærke og handlekraftige kvinder som jer, der viser initiativ, og handler når andre halter, så kommer vi uden tvivl ud på den anden side.

Af hjertet tak........

Mvh. Brian Nielsen

168232: sv: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-03-2023 23:29:29) (svar på 168231)
Ole Grønlund #9195, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.62.116.239)
Initiativet er taget og sat i værk uden om regionsledelsen da vi først har vores første møde den 6. marts. Lige for en ordens skyld.
Ole Grønlund
Regionsleder Fyn
168233: sv: sv: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (03-03-2023 11:16:11) (svar på 168232)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 80.208.67.226)
Som vores æresmedlem Gorm i min gamle ro-klub udtrykte det: "Nu skal man ikke kvæle initiativet, når det er der!"

Jeg er heller ikke den store fan af Holdsport, og slet ikke af den måde man fra hovedbestyrelsen har implementeret systemet.
Men nu er det her, og så er det med at få det bedste ud af det!

Kort sagt: Vi *er* på holdsport. Er man medlem af DLRK, så *er* man på holdsport! Så kan man vælge at være kontrær og nægte at sætte sig ind i det, eller man kan tage imod hjælpen, når man får den tilbudt.

Jeg er fuld af beundring over for Ann og Sanne, der på eget initiativ har valgt at hjælpe deres klubkammerater. Kunne jeg ønske mig at hovedbestyrelsen selv havde udvist det initiativ? Javist, men nu gør Ann og Sanne det, og det er al ære værd.

Det er det initiativ og den "spejderånd" der får klubben til at fungere. Det er et frivilligt tilbud om lidt IT-hjælp. Det skal ikke kvæles af vrangvillighed og paragrafrytteri.

Mvh Niels
168234: sv: sv: sv: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (03-03-2023 12:38:42) (svar på 168233)
Marianne Asmussen #7880, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.154.243)


Jeg synes det er stærkt af Ann og Sanne. Glæder mig over initiativet fra de to.

Mange hilsner Marianne
168145: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 20:13:43) (svar på 168137)
Brian Nielsen #8657, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.155.223)
Kære venner......

Kom nu på med JA Hatten i stedet for.
Beslutningen og at skifte administration, som et led i udviklingen af hjemmesiden var der fuld opbakning til fra ALLE FREMMØDTE regioner til Halvvejsmødet.

Hjælp nu til med at få de sidste med i det nye system så vi kan komme videre sammen. Da indbetaling af vægtafgift overgik fra girokort til bankoverførsel solgte vi jo heller ikke vores biler.

Selv i Dansk Land-Rover Klub skal vi følge med tiden, og skiftet til Holdsport.dk er bare et lille trin på vejen.

Kom nu, op med humøret........

Det er altså ikke så svært.

Vi ses derude..... Jo flere jo bedre.

Mvh. Brian Nielsen
Formand
Dansk Land-Rover Klub
168146: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 20:41:49) (svar på 168145)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.200.144)
Jeg hopper ALDRIG med på det der Holdsport.dk cirkus
Citat fra Den uafhængige revisors revisionspåtegning Årsrapport for 2021
"Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på
disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser
er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte
sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol."

I Ledelsesberetning står der bla.
"Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold
Årets bruttofortjeneste udgør 3.465.768 kr. mod 3.432.256 kr. sidste år. Det ordinære resultat efter
skat udgør -1.480.932 kr. mod -646.930 kr. sidste år. Ledelsen anser årets resultat som forventet.
Årets start har været negativ påvirket af Covid-19, og deraf nedlukkede aktiviteter. Årets resultat er
dog positivt påvirket med 418 t.kr. vedrørende kompensation fra hjælpepakker i forbindelse med
Covid-19.
Selskabet har tabt egenkapitalen. Selskabet har i 2022 fået en kapitaltilførsel på 6.350 t.kr., der skal
sikre den forsatte udvikling af selskabet."

Fra d. 12.02.2016 er der stort set hvert år tilført ny kapital.
Hvem har tillid til sådan et cirkus, jeg har IKKE.
Se evt. mere her https://datacvr.virk.dk/enhed/virksomhed/33765509?fritekst=Holdsport.dk%2520ApS&sideIndex=0&size=10
PS
Indtast første bogstav i ordet "gaskabel" hvorfor ikke "GALSKAB"?
168147: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 20:54:11) (svar på 168146)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.200.144)
I dagsorden till halvvejsmøde 12.11-2022 står der under
"Ny hjemmeside og administration af medlemslister"
" Mie vil lave nogle "instruktions videoer", som hjælp til opstart." hvor kan man evt. se dem?
168160: sv: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 17:08:03) (svar på 168147)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.200.144)
Jeg er også medlem af Dansk Veteran Traktor Klub (DVTK)
Jeg kender ikke medlemstallet, men ifølge medlemsbladet "Pioneren" er oplagstallet på 3600, så mon ikke medlemstallet er lidt under det.
Det årlige kontingent er på 250,- (noget mindre end DLRK's) for dette beskedne beløb er der en velfungerende hjemmeside, man får 6 numre af medlemsbladet + en kalender med lækre billeder af veterantraktorer m.m., foruden dette dækker klubben underskud på 2 årlige træf, et på Sjælland (Birkendegård) og et i Sydjylland (Brørup).
Kasseren klare al admin. selv.
Kontingentet skal man overfører til klubbens bankkonto. Ikke noget med "Cirkus Holdsport.dk" eller andre eksterne tvivlsomme operatører.

Det der undre mig, er at tidligere hovedkasserer sagtes kunne forestå kasser jobbet, også dengang da der var over 2000 medlemmer, men straks når der kommer en ny skal det uddelegeres til "Cirkus Holdsport.dk", der helt sikkert ikke gør det gratis.
168149: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 22:32:01) (svar på 168145)
Niels Lysebjerg #7732, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 91.195.58.208)
Ja, Brian, det er nemt nok at sige: "Kom nu på med Ja-hatten" Du når bare ikke de medlemmer, der ikke rigtig kommer til arrangementerne, (i øvrigt er det vinter, så der er ikke mange aktiviteter). Du når ikke dem som *ikke* er så aktive på de elektroniske medier, og som endnu ikke har vænnet sig emails. De læser dem måske ikke, og hvis de gør, skal der ikke meget til før de tænker, "det der, det er vist snyd!"

I øvrigt mener jeg at det er gået alt for stærkt. I din egen leder i det aktuelle nummer af Oasen skriver du at: "...så er det ved at være tid til at kontrollere, at kontingentet for det kommende års oplevelser også er trukket på budgetkontoen." Det blad er så udkommet *efter* at betalingen overgik til Holdsport. Jeg ved der er en lidt lang deadline til Oasen, men det havde måske været en ide at få det nye betalingssystem kommunikeret ordentligt ud, også i Oasen, inden man "trak i snoren" så at sige. Så havde nyheden måske nået at sprede sig. Nu er skaden sket. Vi må bare håbe på at de fleste medlemmer finder tilbage igen, når der kommer gang i arrangementerne og medlemmerne gerne vil ud at køre, eller hvis de studser over at de ikke modtager Oasen. Men dem der bare betalte, fordi det gik over betalingsservice, og i øvrigt ikke kom meget til arrangementerne, dem har vi nok tabt.

Så, ja, vi er nødt til at være positive, men det kræver lidt mere nu at tiltrække medlemmerne, end blot en positiv indstilling. Det kommer til at kræve lidt benarbejde at skabe en klub, der vil tiltrække nye som gamle medlemmer i et omfang, der bare nogenlunde kan gøre det op for det aktuelle tab gamle medlemmer.

Mvh Niels
168151: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (01-02-2023 23:01:47) (svar på 168149)
Arnth Jørgensen #1851, reg. nsj (medlem) (ip-adr: 2.108.200.144)
Under "Link til medlemmer" står der at Dansk Land Rover Klub har pt. 1195 medlemmer. (Gad vide hvonår det tal er fra)?
Men i det sidste Referat HB møde 16. januar 2023 i punkt 2. er Medlemstallet i dag 576 altså et fald på 51,8%,
Hvornår mon kasseren begynder at indkasser penge fra regionskasserne?
168153: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 09:28:51) (svar på 168145)
Kenneth Lindenhoff #7934, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 46.246.106.181)
Hej Brian.

Med stor respekt for det store arbejde du og andre bestyrelsesmedlemmer lægger i klubben, så tænker jeg nok nærmere at denne udrulning af kontingentbetaling via. holdsport bør trækkes tilbage. Når medlemmerne forlader skuden, bør alarmklokkerne altså ringe, og beslutningen genovervejes.
Ja, klubben skal følge med tiden. Men grundlaget for klubbens eksistens, medlemmerne, skal nu engang have tillid til den måde som klubben kratter medlemmernes penge ind på, og forvalter deres personlige oplysninger.

Må jeg i øvrigt foreslå at tråden her kun gøres synlig for medlemmer.

Bedste hilsner fra Fanø
Kenneth - som har betalt kontingent vha. kontooverførsel.
168154: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 10:09:23) (svar på 168153)
Jeanette Nielsen #8657, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 212.112.155.223)
Kenneth, du håndterer kunders betalinger hver dag. Du om nogen ved hvor mange regler der er kommet for at kunne håndterer hvidvaskningsloven, ( file:///C:/Users/konto/Downloads/Vejforside.pdf) og som vejledningen til foreninger fra Finanstilsynet forskriver, så er klubben forpligtet til at håndterer oplysningerne på forsvarlig vis.

Det kan man lettere gøre når man er en virksomhed der har folk ansat til dagligt at ordre det, foreninger der udelukkende trækker på frivillige kræfter må ty til hjælp. Der er flere måder hvorpå man kan gøre dette, Mie har som kasserer har valgt Holdsport, og sådan er det.

Vi kan fint diskuterer om hvorvidt der burde have været en artikel i Oasen inden hun trykkede start, svaret er 100% klokkeklart et JA
Vi kan fint diskuterer at hun burde havde haft tid i sin kalender til at tage tlf, svarer på mails og lign, svaret er 100% klokkeklart et JA
Vi kan fint diskuterer at der burde (som lovet) været lavet nogle små videoer, et link at hente hjælp fra, svaret er 100% klokkeklart et JA.
(i min mening)

Men vi kan ikke diskuterer hvorvidt klubben kan blive tilbage i 1948 eller skal komme med ind i 2023, det har myndighederne besluttet at vi skal følge med. Om det skulle være slut 2022, start 2023 eller slut 2023 - hvad forskel gør det? vi SKAL videre.

Super sørgeligt at miste medlemmer, ingen tvivl om det. Kunne det have været undgået, det skal jeg ikke kunne sige. Men min indbetaling til Dansk Land Rover Klub via Holdsport har INTET med min kærlighed til min bil, min lyst til at køre i den, min store interesse i at være sammen med klubmedlemmer, få tonsvis af oplevelser osv. osv. - men jeg har respekt for at også der er vi forskellige.

Hvis jeg på nogen måder kan hjælpe nogen med at komme igennem Holdsport porten, så skriv mig mail og jeg ringer dig op.

Helt personlig tænker jeg ikke at nogen af de der bruger frivillige timer, uanset om det er i HB, regionsformand, udvalgsformand vågner op om morgen, gnider sig i hænderne og siger "hvad mon jeg kan gøre i dag for at ødelægge den klub jeg bruger tid/energi i"... igen det er bare min mening.
168155: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 10:19:28) (svar på 168153)
jens kjøller (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.167.223.174)
Som tidligere medlem og godt kendskab til min kære navnefætter,ære være hans minde.
Det må da være overkommeligt med denne strategi og eventuelle udbredte ønske blandt tilbageværende medlemmer...men vil det løse fremtidens problemer med anskaffelse af nye medlemmer og evt tilbagvenden af tidligere og stadig nysgerrige ældre medlemmer...??...
Som Claus ville udtrykke det...tid til popcorn...;-)...
Bedste LR-hilsner
Jens Kjøller

168156: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 12:53:34) (svar på 168145)
Rolf Gregers Nielsen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 87.51.144.148)
Kære Brian
Nu har jeg haft JA HATTEN på nogle timer, det ændre jo ikke på at det er IKKE er en god beslutning der er taget omkring kontingent.

Du er formand for hele foreningen, forsøg nu at finde en løsning på det problem som forening helt tydeligt har.

Du skriver beslutningsgrundlaget er i orden, det tvivler jeg ikke på du har ret i, men hvad nytter det hvis dine medlemmer forsvinder?

Jeg har betalt mit kontingent, jeg vil gøre meget for stadig at mødes med de mange venlige LandRover folk.

Mvh.
Rolf Gregers Nielsen
168159: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (02-02-2023 15:48:50) (svar på 168156)
Jørgen Zeuner #5508, reg. fyn (medlem) (ip-adr: 87.58.39.78)
Efter min mening har HB ”skidt i nælderne” det havde nok været på sin plads at have bragt det
op på landsrådet så man kunne diskutere den drastiske beslutning, der efter min mening vil smadre kluppen totalt.
Jeg er 100 procent sikker på at mange vil forlade klubben, dem et lige nu afdød medlem kaldte ”kontingent kvæg” altså medlemmer der betalte kontingentet over betalingservise, dem har HB åbenbart helt glemt.
Det er for mig helt uforståelig at klubben har kørt i så mange år uden det ”nymodens” pat.
Jeg vil på det kraftigste anmode HB at gå til bare til det gamle system, da klubben ikke kan tåle en medlems nedgang, på grund af en efter min mening en fiks ide, som den eneste der gavn af det er klubbens kasserer, for medlemmerne har det under ingen omstændigheder ikke tværtimod ikke.
Med LR hilsen
regionsleder FYN.


168162: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (03-02-2023 10:17:56) (svar på 168145)
Eddie Mose Jensen #3693, reg. øsj (medlem) (ip-adr: 195.7.30.16)
Hej Brian

Når man læser referat fra halvvejsmødet fra november 2022 - så står der ganske forsvinde lidt omkring den nye løsning - i øvrigt står det på ingen måde som et forhandlings oplæg. En orientering, toget var kørt. Og det fremgår på ingen måde at der er opbakning til løsningen fra salen! Så et helt vildt gæt er, at der ikke har været tid at reflekterer over omfanget og betydningen af ændringerne. Referanten forudser endda 'MEGET BØVL' - hvad det så dækker over er ikke til at vide.
I øvrigt står der intet nogle steder om eks. hvad det betyder økonomisk for klubben at skifte BS løsningen ud med Holdsport.dk - heller ikke i tidligere referater fra HB møder.

En lille ting er at klubbens regnskab for 2021 endnu ikke ligger på hjemmesiden - sikkert en forglemmelse.

Nu kender jeg ikke betalingsstrømmene når der indbetales kontingent via Holdsport.dk. Firmaet har eksisteret siden 2011. 2013 er sidste år der har været overskud. samlet er det et 2-cifret mill. underskud der har været siden - og en relativ stor udskiftning i ejerkredsen. Så på papirer en super fed 3. parts leverandør... eller noget.

Du skriver i din leder i seneste nummer af Oasen, at det er tid at tjekke budget kontoen for betalingen. Sjovt - måske manglede viden fra din side - men som jeg husker det så kan der alene betales via holdsport.dk med kort(af en eller anden type) eller mobilepay(hvilket så også er kort af en eller anden type). Der er normalt ikke mange der har dette knyttet til deres budget konto.

I øvrigt var det en upgrade da det blev muligt at betale vægtafgift(grøn ejerafgift) via bank - Betaling via BS har i øvrigt været en mulighed i +20 år for afgift til staten. Jeg ser ikke 'vores' nye løsning (på betalingssiden) som en upgrade.....

Så ja hatten på - måske - men dette ligner mere og mere en løsning for at gøre det administrativt lettere for en person. Det er oplevelsen at ca. ret mange har skullet bruge meget tid på at sætte sig ind i dette. Jeg læser mig også til at der er en del der endnu ikke har fået betalt - bevidst eller ubevidst. Det er super ærgeligt for klubben

Jeg er fortsat super glad for min bil - med eller uden medlemskabet af DLRK.

168163: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (03-02-2023 19:43:36) (svar på 168145)
Claus Nørgaard Hansen #7227, reg. sjyl (medlem) (ip-adr: 87.49.44.69)
Jeg havde også misforstået dette holdsport i starten men fik betalt før det begyndte at melde fejl . Men nok om det .
Jeg tror mere det generelle problem er både for HB og reg. Bestyrelser at nå ud til sine medlemmer både med meddelelser og arrangementer. Selvom Mails er på vej frem er der mange der oversvømmes i beskeder så man er mistroisk overfor alt der kommer hvis ikke man genkender afsender .
Så jeg tænker at information skulle have været meget bedre.
Men kunne det være muligt at bruge e-boks .
Claus.
168165: sv: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (07-02-2023 04:56:14) (svar på 168163)
Steen Hansen (medlemsstatus ukendt) (ip-adr: 80.208.64.89)
Holdsport er en dødssejler i mine øjne, jeg er medlem af en anden klub der også gik om bord på holdsport, denne klub er stort set mere end halveret
Jeg er medlem at Dvtk, de kan få klubben til at køre for langt færre midler end Dlrk (det er ikke kritik af HB, kun en oplysning om at man måske gør noget galt)
Jeg er desværre ikke medlem af Dlrk mere, det er ikke kun pga holdsport, jeg er stadig glad for min bil og havde endeligt tænkt mig at give Dlrk en chance igen efter et års pause, indtil jeg erfaret at men havde giftet sig med holdsport
Så herfra skal der lyde held og lykke i fremtiden
Steen
168172: sv: Manglende kontingentbetaling (14-02-2023 12:38:37) (svar på 168137)
Steffen Schelde #8177, reg. mjyl (medlem) (ip-adr: 62.199.16.251)
Hej Alle i skønne mennesker
Jeg havde også store problemer med at betale da jeg fik mailen. Og det så ud som om det var lykkes, men det var det ikke. Så jeg fik i sidste uge en påmindelse om manglende betaling. Jeg gennemførte nu betaling uden bøvl.
Og ja vi er simpelthen nød til at være bedre til at kommunikere ud til medlemmerne.
Tror desværre også det har kostet en del medlemmer dette.
Men ja der skal også lyde en stor tak til jer der gør en stor indsats, det er frivillige kræfter og de får jo alt det brok vi kommer med, så det bliver snart umuligt at finde nogen som har mod til at tage disse poster.
Husk nu vi er her pga af vi faktisk gerne vil hinanden og vores skønne biler.
God Dag.
Mvh
Steffen Schelde

Billedet er taget af Heidi til Landstræf sidste sommer, og jeg glæder mig til næste tur, og møde nogle af jer.
Vi ses.
168173: sv: sv: Manglende kontingentbetaling (14-02-2023 22:59:09) (svar på 168172)
Verner Andersen #2749, reg. ssj (medlem) (ip-adr: 87.49.146.61)
Enig Steffen, desværre udsigt til vi mister, ikke mindst mangeårige medlemmer. Måtte selv have hjælp udefra til kontigent/medlemskabsfornyelse. Og jo, landsformand, HB kunne godt være mere fremme i skoene, nu det tyder på der er et problem, eks med en video om hvordan man tilslutter sig den nye ordning. Jeg er ikke på Facebook, om der har været noget der. Til jer der lykkes med indbetaling ---- vi ses derude :o) og husk, ideen med at rejse er ikke at ankomme, men at rejse.